Wiersze

Archiwum


 • Mistyczne Ciało

  Kościół jest powszechny, to znaczy jest w nim miejsce na różnorodność, także w zakresie wielorakich poglądów i opinii, ale zadaniem wszystkich Pasterzy i świeckich jest trwanie w Chrystusie i głoszenie Chrystusa. To On - Jezus jest gwarantem jedności Mistycznego Ciała jakim jest Kościół.


 • Komunia duchowa

  Obecność Jezusa wśród nas najpełniej wyraża się w Sakramencie Eucharystii. Każda przyjęta z wiarą Komunia Święta jest także Komunią duchową, ponieważ spotkanie Jezusa z człowiekiem dokonuje się w sercu (duszy) człowieka. Adoracja Pana ukrytego w Hostii sprawia, że nasza modlitwa zyskuje głębszy wymiar. Pan może przyjść do nas, w różnych okolicznościach naszego życia, nie tylko poprzez sakrament, ale także poza nim, na sposób jedynie duchowy, bo działania Boga w duszy człowieka nie ogranicza żaden sakrament. Sakrament jest darem dla nas, znakiem bożego przebywania i działania w Kościele Świętym.


 • Duchowa walka

  "Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli" (Mk 1,12- 13). Jezus przed rozpoczęciem nauczania udaje się na pustynię, by przez modlitwę w odosobnieniu i post przygotować się do wypełnienia swego mesjańskiego dzieła. Jest kuszony przez Szatana i zwycięża pokusę poprzez wyrzeczenie i ofiarne poddanie się Woli Ojca. W toku naszego życia, wiara każdego z nas, zostaje poddana różnorodnym próbom. Dzięki jedności z naszym Panem możemy z tych prób wyjść zwycięsko. Poniżej opis jednej z takich duchowych walk toczących się w duszy człowieka.


 • Strajk kobiet

  Tekst jest próbą spojrzenia oczami wiary na ostatnie wydarzenia w Polsce. Przewijają się w nim myśli zawarte w Encyklice Jana Pawła II "Ewangelium Vitae" o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.


 • Kaplica szpitalna

  Wspomnienie na Światowy Dzień Chorego. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Prokocimiu. Sanktuarium ludzkiego cierpienia. Dzień i noc: płacz dzieci, zgiełk i piszczące dźwięki medycznych aparatur. Przejmująca cisza szpitalnej kaplicy, eucharystyczna obecność Boga, żarliwa modlitwa matki o uzdrowienie dziecka..


 • Spotkanie Jezusa z Samarytanką (por. J 4 1- 42)

  Temat roli kobiet w Kościele wciąż budzi żywe kontrowersje. Ostatnio także w związku z dopuszczeniem, przez papieża Franciszka, kobiet do pełnienia posług lektoratu i akolitatu. Poniżej ewangeliczny przykład spotkania Pana Jezusa przy studni z Samarytanką. Jego rozmowa z kobietą, łamie wszelkie dotychczasowe stereotypy i budzi zdziwienie Jego uczniów. To właśnie do kobiety Jezus skierował prośbę: "Daj mi pić". Pan zaprasza Samarytankę do bliskości z Nim, w geście służenia Mu w Jego posłannictwie. Co jest warunkiem tej służby? Przyjęcie prawdy o sobie, o grzechu oraz pragnienie "wody żywej" - miłości Boga. Jezus odpowiada wielkością swojej Miłości, która wiecznie żywa i nigdy niewyczerpana, zaspakaja wszelkie ludzkie pragnienia. Przemienione przez Jezusową miłość serce kobiety i świadectwo jej słowa staje się źródłem wiary dla wielu, którzy najpierw dzięki jej słowu, a następnie w osobistym spotkaniu z Jezusem uwierzyli, że jest On Zbawicielem świata.

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco