• Aniele Boży

  Aniele Boży, stróżu [...]


 • Błogosławiony Michał Rapacz - prezbiter i męczennik, przesłanie dla nas

  15 czerwca 2024r miała miejsce w Krakowie beatyfikacja ks. Michała Rapacza – męczennika komunizmu. Osobiście nie wzięłam udziału we Mszy św. beatyfikacyjnej, ale słowo zarówno z życiorysu Kapłana (ks. Paweł Ptasznik) jak i listu apostolskiego papieża Franciszka, odczytanego przez kardynała Marcello Semeraro, stale we mnie pracuje. Podzielę się zatem paroma spostrzeżeniami z tego [...]


 • Ikona Jezusa

  Koleżanka podarowała mi obrazek Jezusa Miłosiernego. Ucieszyłam się niezmiernie [...]


 • Boże Miłosierdzie

  Dziś Święto Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus żalił się świętej siostrze Faustynie: "Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości” [...]


 • Ecce Homo

  Jesteś jednakże straszliwie niepodob­ny do Tego, którym jesteś. Natrudziłeś się w każdym z nich. Zmęczyłeś śmiertelnie. Wyniszczyli Cię. To się nazywa Miłosierdzie. Przy tym pozostałeś piękny. Najpiękniejszy z synów ludzkich. Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy później. O, jakież trudne piękno, jak trudne. Takie piękno nazywa się Miłosierdzie. (Karol Wojtyła, Brat naszego Boga)


 • Dary duchowe

  Tekst uzupełniony o cytaty, i przykład lepiej oddający przewodnią myśl . Tekst nie jest egzegezą żadnego z cytowanych fragmentów Pisma świętego, jego celem jest jedynie wskazanie na prymat darów duchowych.


 • Synod Biskupów

  Po przeczytaniu relacji uczestników Zgromadzenia Synodalnego w Rzymie, zwłaszcza wywiadów udzielonych dla KAI przez abp Stanisława Gądeckiego i kardynała Grzegorza Rysia, w pierwszej chwili pojawił się we mnie smutek, niepokój, a następnie [...]


 • Synodalność Kościoła

  Relikwie świętych wraz z ich wizerunkami, parafia św. Jana Chrzciciela w Krakowie, Uroczystość Wszystkich Świętych, 2023r

  Wiele mówi się dzisiaj o synodalności Kościoła. Czyż właśnie święci w swej różnorodności - pochodzą bowiem z różnych pokoleń, języków, kultur i narodów - z całym bogactwem swych powołań i charyzmatów, nie są najdoskonalszym przykładem synodalności Kościoła? Święci - mężczyźni i kobiety, różnych stanów, począwszy od świętych pasterzy Kościoła (papieży - św. Jan Paweł II, biskupów - św. bp [...]


 • Prawda

  "Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu." (J 18, 37). "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać" (J 15, 20)

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco