Refleksje

Archiwum


 • Wielki Tydzień

  „Córko Moja – powiedział Pan Jezus do św. Faustyny - kiedy byłem przed Herodem, wypraszałem ci łaskę, abyś się umiała wznieść ponad wzgardę ludzką i wiernie szła śladami Moimi” (por. Dzienniczek [...]


 • W cieniu wojny

  Przez ostatnie dwa lata świat żył w cieniu pandemii, obecnie niewątpliwie żyjemy w cieniu wojny. Ze wszystkich stacji telewizyjnych oraz serwisów internetowych płyną informacje dotyczące działań wojennych toczących się na terenach Ukrainy – śmierci niewinnych, ogromu ludzkich tragedii, wielkości dokonanych zniszczeń, bohaterstwa żołnierzy słusznie broniących granic niepodległego państwa [...]


 • Dwie drogi

  Myślę, o dwóch postawach, o których mówi Jezus w Ewangelii św. Łukasza. Jedna to droga zaufania Panu, pokładania w Nim swojej nadziei – droga błogosławieństw. Druga to droga odwrócenia serca od Pana, pokładania nadziei w człowieku i w sprawach doczesnych (w ciele) – to droga [...]


 • Słowo Boga

  Całkiem niedawno, podczas niedzielnej Mszy Świętej, kapłan po przeczytaniu Ewangelii, w trakcie homilii, zadał pytanie: „Ciekawe, co by Jezus powiedział, gdyby tu z nami [...]


 • Fałszywi prorocy

  Jednym z darów Ducha Świętego, o którym mówi św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian jest dar „rozpoznawania duchów”. Można powiedzieć, że Duch Święty daje nam dar poruszania się w świecie duchowym, abyśmy nie pobłądzili i nie dali się zwieść podszeptom złego ducha oraz jego wysłannikom - fałszywym prorokom. Jest to cenna wskazówka dla wszystkich, którzy chcą „narodzić się z Ducha” i Duchowi [...]


 • Zbytnie troski

  Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». (Łk 21, 34-36)


 • Blask Prawdy

  W rozmowie z Piłatem Jezus wypowiada [...]


 • Przyjście Chrystusa

  "Lecz, o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec" – tyle Ewangelia (Mk [...]

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco