Wiersze

Archiwum


  • Spotkanie Jezusa z Samarytanką (por. J 4 1- 42)

    Temat roli kobiet w Kościele wciąż budzi żywe kontrowersje. Ostatnio także w związku z dopuszczeniem, przez papieża Franciszka, kobiet do pełnienia posług lektoratu i akolitatu. Poniżej ewangeliczny przykład spotkania Pana Jezusa przy studni z Samarytanką. Jego rozmowa z kobietą, łamie wszelkie dotychczasowe stereotypy i budzi zdziwienie Jego uczniów. To właśnie do kobiety Jezus skierował prośbę: "Daj mi pić". Pan zaprasza Samarytankę do bliskości z Nim, w geście służenia Mu w Jego posłannictwie. Co jest warunkiem tej służby? Przyjęcie prawdy o sobie, o grzechu oraz pragnienie "wody żywej" - miłości Boga. Jezus odpowiada wielkością swojej Miłości, która wiecznie żywa i nigdy niewyczerpana, zaspakaja wszelkie ludzkie pragnienia. Przemienione przez Jezusową miłość serce kobiety i świadectwo jej słowa staje się źródłem wiary dla wielu, którzy najpierw dzięki jej słowu, a następnie w osobistym spotkaniu z Jezusem uwierzyli, że jest On Zbawicielem świata.

Kategorie

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco