Wiersze

Prawda

dodane 15:10

"Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu." (J 18, 37). "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać" (J 15, 20)

Przychodzą po nią z mieczem i kijami

Imieniem „Ja jestem” powala kohortę na ziemię

W ciemności nocy pozwala się prowadzić od Annasza do Kajfasza

by wreszcie w pretorium przed Piłatem potwierdzić swą królewską godność

Odtąd prawda na skroniach nosi koronę cierniową

Płaszcz z purpury wkłada na ramiona

Przed nierozumny tłum wyprowadzona

stoi na zewnątrz opluta i wyśmiana

Ubiczowana ludzką złością

W milczeniu, pokorze, z miłością

samotnie dźwiga grzechy świata

Posłuszna do końca Woli Ojca

wyciąga ręce na Krzyżu

Miłosnym spojrzeniem ogarnia

rodzący się w Ranach - Kościół

I w wywyższeniu, w Chwale Krzyża

                   Umiera

By z otwartego Serca przywrócić

wygnańcom dar Bożego dziecięctwa

Złożona do grobu

przysypana ziemią ludzkich kłamstw

wewnętrznym swym Światłem

           - Mocą Ducha -

      ZMARTWYCHWSTANIE

by pokazać się jedynie Braciom

Prawda ma jedno imię

Najdroższe Imię JEZUS

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco