Wiersze

Łatwiej

dodane 15:03

Łatwiej zobaczyć Ciebie

w ciszy pól

- tam przechadzasz się zrywając kłosy -

w mgłach porannych

i tańczących w blasku słońca kroplach rosy

w zapierającym dech w piersiach krajobrazie gór

 

Łatwiej usłyszeć Twój Głos w szumie morskich fal

i plusku rwącego potoku

-kaskadą wypływa z gór, gwałtownie zmierza do celu –

Jak Twoje Słowo, które z mocą czyni wszystko nowe

Jak Twa Łaska - wypływa ze skały

-mozolnie żłobi swym nurtem serce człowieka-

 

W podmuchach wiatru kołyszących swą delikatnością korony drzew

- tam JESTEŚ

W pozornej wędrówce słońca po niebie

W rozgwieżdżonym niebie

W zmienności pór roku

-tam JESTEŚ

Cały kosmos głosi Twoją obecność

Świat stworzony swym pięknem głosi chwałę Stwórcy!

 

Łatwiej dotknąć Ciebie w kawałeczku Hostii

z miłością przyjąć Ciebie w Twojej Tajemnicy

Łatwiej przebywać z Tobą w ciszy serca

 - we wnętrzu własnej duszy -

tu otwierasz przed nami przestronne przestrzenie

komnaty duszy niczym nieumeblowane,

bez obrazów na ścianach

z kamienną posadzką

która połyskuje w blasku Twego światła

jedynie odrzwia złocone i wysokość komnat

świadczą o zamieszkiwaniu tu wielkiego Króla

 

W głębi duszy przechadzasz się w swym królewskim płaszczu

zasiadasz na swym Tronie,

uciszasz wszystkie niepokoje duszy

- Ja JESTEM, PAN WSZECHŚWIATA  - mówisz milczącą Obecnością

 

Trudniej jest zobaczyć Ciebie w drugim człowieku

A przecież każdy człowiek jest koroną stworzeń

Stworzony na Boży obraz

 - „Chwałą Bożą jest żyjący człowiek!” –                  (św. Ireneusz z Lyonu)

Tylko człowiek potrafi siebie pomniejszyć

Żyć tak jakby był jedynie ciałem

- przez grzech wyrzuca Boga z serca -

wewnętrznie karłowaciejąc

staje się karykaturą samego siebie

I tylko człowiek potrafi siebie powiększyć

w swej pysze wszystko przypisuje sobie

- jakby nie był stworzeniem, lecz stwórcą –

nadyma próżnością swe serce

A przecież tylko Ty JESTEŚ –

wszelkie dobro od Ciebie pochodzi!

 

Trudno być Twoim obrazem nie realizując Twojego zamysłu

Trudniej jest spotkać Ciebie w człowieku

Jedynie małe dzieci i święci swym życiem opowiadają o Tobie!

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco