• Słowo Boga

  Całkiem niedawno, podczas niedzielnej Mszy Świętej, kapłan po przeczytaniu Ewangelii, w trakcie homilii, zadał pytanie: „Ciekawe, co by Jezus powiedział, gdyby tu z nami [...]


 • Cierpienie (W Betanii)

  Na podstawie J 11, 1- 44 - wskrzeszenie Łazarza


 • Fałszywi prorocy

  Jednym z darów Ducha Świętego, o którym mówi św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian jest dar „rozpoznawania duchów”. Można powiedzieć, że Duch Święty daje nam dar poruszania się w świecie duchowym, abyśmy nie pobłądzili i nie dali się zwieść podszeptom złego ducha oraz jego wysłannikom - fałszywym prorokom. Jest to cenna wskazówka dla wszystkich, którzy chcą „narodzić się z Ducha” i Duchowi [...]


 • Chleb życia

  "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata" (J 6, 51)


 • Paradoks Wcielenia

  fot. prorok, rys. Dzieciątka Jezus córcia proroka

  "Bóg jest tak wielki, że może stać się mały. Bóg jest tak potężny, że może stać się słaby i wyjść nam naprzeciw jako bezbronne dziecko, abyśmy Go mogli pokochać. Bóg jest tak dobry, że zrezygnował ze swej Boskiej świetności; zszedł do stajenki, abyśmy mogli Go odnaleźć i by w ten sposób Jego dobroć dotknęła również nas, udzieliła się nam i dalej przez nas się rozchodziła. To jest Boże Narodzenie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem». Bóg stał się jednym z nas, abyśmy mogli być z Nim, stać się do Niego podobni. Na swój znak wybrał Dziecko w żłóbku: taki jest On" (Benedykt XVI, pasterka, Boże Narodzenie 2005r).


 • Zbytnie troski

  Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». (Łk 21, 34-36)


 • Blask Prawdy

  W rozmowie z Piłatem Jezus wypowiada [...]


 • Przyjście Chrystusa

  "Lecz, o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec" – tyle Ewangelia (Mk [...]

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco