Mistyczne Ciało

dodane 13:19

Kościół jest powszechny, to znaczy jest w nim miejsce na różnorodność i wieloobrazowość, także w zakresie różnorakich poglądów i opinii, ale zadaniem wszystkich Pasterzy i świeckich jest trwanie w Chrystusie i głoszenie Chrystusa. Narzucanie innym jedynej wizji Chrystusa jako absolutnej prawdy o Nim nie służy Kościołowi, prowadzi do rozłamów wewnątrz Jego Mistycznego Ciała.

Ja jestem Jana Pawła

a ja Benedykta

ja zaś Franciszka...

***

 

Kościół ortodoksów

Kościół liberałów

Kościół fanatyków

i otwartych katolików

Kościół charyzmatyków

i Kościół mistyków

Kościół Wielebnych, Eminencji,

Kościół zwykłych księży

Kościół wiernych świeckich

Kościół tysiąca imion i nazwisk!

 

Dosyć! Przestańcie!

Przestańcie drzeć szaty mojego Pana!

Przestańcie rozrywać na kawałki Ciało Jezusa!

Kościół jest jeden,

to Kościół CHRYSTUSA!

***

On milczy,

gdy w publicznych debatach

biczujecie Go słowami

wzajemnych nieporozumień,

sprzeciwów i waśni

On staje przed Wami

w cierniowej koronie

gdy w sporze o wasze racje

zagubiliście P R A W D Ę

Jego bolesne serce krwawi,

gdy stajecie się zgorszeniem dla maluczkich,

którzy Święty Kościół grzeszników kochają

i pragną od Was Pasterzy

p r z e j r z y s t o ś c i  E w a n g e l i i

i żywego świadectwa Waszej wiary...

 

Proszę Was,

przyjmując dziś

umęczone Ciało Pana w Świętej KOMUNII

pomódlcie się o JEDNOŚĆ Kościoła!

Kategorie

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco