• Pascha, centralne wydarzenie dla chrześcijan!

  Jakie znaczenie dla mnie ma Pascha – przejście naszego Pana Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia? Po co Jezus zmartwychwstał? Są to pytania, na które winienem szukać odpowiedzi szczególnie w okresie przeżywanego Wielkiego Postu. Jest on czasem przygotowującym mnie do przeżycia centralnego święta chrześcijańskiego w roku liturgicznym jakim jest chrześcijańska Pascha.


 • O jałmużnie...

  Trwam w okresie zwanym Wielkim Postem, który przygotowuje mnie do najważniejszych dni w roku liturgicznym – do Triduum Paschalnego, do pamiątki przejścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia. Podczas wsłuchiwania się w kazania duchownych w tym okresie słyszę często, że warunkami i znakami nawrócenia są post, modlitwa oraz jałmużna. Post odnosi się do ubóstwa i wyrzeczenia, modlitwa podejmuje synowski dialog z Ojcem, natomiast jałmużna wyraża się w spojrzeniach i gestach miłości wobec poranionego człowieka. Dzisiaj moje przemyślenia o jałmużnie.


 • O poście…

  W Środą Popielcową rozpoczął się Wielki Post, przygotowanie do Paschy – pamiątki przejścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia. Kościół będzie mi pomagał w tym przygotowaniu poprzez przepowiadanie Słowa Bożego np. w czasie rekolekcji wielkopostnych, poprzez nabożeństwa pasyjne (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) a także poprzez sakrament pojednania. Będzie zachęcał mnie do nawracania się, do zmiany grzesznego życia poprzez modlitwę, post i jałmużnę. W artykule o znaczeniu postu i czym jest chrześcijański post...


 • O modlitwie…

  Wielki Post rozpoczynający się Środą Popielcową rozpoczyna 40 dniowe przygotowanie do Paschy – pamiątki przejścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia. Kościół będzie mi pomagał w tym przygotowaniu poprzez przepowiadanie Słowa Bożego np. w czasie rekolekcji wielkopostnych, poprzez nabożeństwa pasyjne (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) a także poprzez sakrament pojednania. Będzie zachęcał mnie do nawracania się, do zmiany grzesznego życia poprzez modlitwę, post i jałmużnę. W artykule o znaczeniu modlitwy i czym jest chrześcijańska modlitwa.


 • Środa Popielcowa – zapoczątkowuje Wielki Post

  Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. (Jl 2,15)


 • Trwamy w czasie oczekiwania na przyjście Pana!!!

  W końcu listopada adwentem rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny z tytułem programu duszpasterskiego Kościoła „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Temat ten jest odpowiedzią na postępujący w Kościele kryzys wiary. Kryzys objawiający się tym, że wielu ludzi nie widzi już wśród nas, katolików, znaków wiary. Znaków jedności i miłości w wymiarze Krzyża czyli autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego. Oto kilka moich przemyśleń na czas adwentu.


 • ADWENT - CZASEM OCZEKIWANIA, POSZUKIWANIA I NADZIEI.

  Adwent, który rozpoczął się w tym roku 29 listopada I-szą niedzielą adwentu a przypadający wg kalendarza na długie, późnojesienne wieczory, skłania do refleksji nad moim, nad naszym osobistym stosunkiem do Pana Boga. Adwent to czas oczekiwania narodzenia się Bożej Dzieciny w Betlejem; w wymiarze eschatologicznym adwent jest czasem przyjścia Jezusa Chrystusa w majestacie Sądu Ostatecznego. Wreszcie adwent – to również oczekiwanie Boga w mojej duszy. Adwent jest więc czasem nadziei na spotkanie z Panem.


 • KRÓLESTWO I KRÓLOWANIE

  Piłat zapytał: "Czy Ty jesteś Królem żydowskim?" Jezus odpowiedział mu: "Tak, Ja Nim jestem". [Łk23,3]


 • Dlaczego mężczyzna nie może być sam?

  ks. Stanisław Orzechowski

  W Gdyni na festiwalu filmowym „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” film pt. „Orzech – zawsze chciałem być z ludźmi” otrzymał główną nagrodę, czyli Złoty Opornik dla najlepszego polskiego filmu dokumentalnego. Bohaterem dokumentu jest ks. Stanisław Orzechowski „Orzech” – duszpasterz akademicki z Wrocławia związany z DA Wawrzyny, wrocławską Solidarnością, od zawsze wspierający ludzi pracy i wiary. Jednym z moich spotkań z tym duszpasterzem był Dzień Skupienia dla Mężczyzn, który przed kilku laty zorganizowała wspólnota Domowego Kościoła w parafii św. Antoniego we Wrocławiu. Oto w skrócie to, co usłyszałem i starałem się zanotować.


 • Matka Boża a Jasna Góra

  A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. [J19,25-27]