Wiersze

Spotkanie Jezusa z Samarytanką (por. J 4 1- 42)

dodane 23:55

Temat roli kobiet w Kościele wciąż budzi żywe kontrowersje. Ostatnio także w związku z dopuszczeniem, przez papieża Franciszka, kobiet do pełnienia posług lektoratu i akolitatu. Poniżej ewangeliczny przykład spotkania Pana Jezusa przy studni z Samarytanką. Jego rozmowa z kobietą, łamie wszelkie dotychczasowe stereotypy i budzi zdziwienie Jego uczniów. To właśnie do kobiety Jezus skierował prośbę: "Daj mi pić". Pan zaprasza Samarytankę do bliskości z Nim, w geście służenia Mu w Jego posłannictwie. Co jest warunkiem tej służby? Przyjęcie prawdy o sobie, o grzechu oraz pragnienie "wody żywej" - miłości Boga. Jezus odpowiada wielkością swojej Miłości, która wiecznie żywa i nigdy niewyczerpana, zaspakaja wszelkie ludzkie pragnienia. Przemienione przez Jezusową miłość serce kobiety i świadectwo jej słowa staje się źródłem wiary dla wielu, którzy najpierw dzięki jej słowu, a następnie w osobistym spotkaniu z Jezusem uwierzyli, że jest On Zbawicielem świata.

U Jakubowej studni

Siadam u Twoich stóp przy studni, 

by w Twojej Twarzy zobaczyć  

słabość ludzkiej natury: 

zmęczenie drogą, 

przebytą w żarze południowego słońca, 

g ł ó d  i  p r a g n i e n i e. 

Jak bliski mi jesteś Jezu, 

w słabości ludzkiego ciała, 

którą przezwyciężasz jednością z wolą Ojca! 

Zdajesz się czekać na nią - kobietę z Samarii,  

która nieświadoma Twojej obecności, 

a także wielkości Bożych darów 

w ukryciu przed ludzkim wzrokiem 

podąża szlakiem swojej codzienności. 

Twoje pragnienie staje się zaczynem ewangelizacji:

„Daj mi pić!”, a Ja w tobie stanę się źródłem, 

które jak gejzer z głębi serca wytryśnie strumieniem  m i ł o ś c i  i  ś w i a t ł a  ku życiu wiecznemu 

„Daj mi pić”, uczyń dla mnie ten mały gest miłości,

a Ja stanę się spełnieniem wszystkich Twoich pragnień.

Jesteś większy od patriarchy Jakuba?  

“Jesteś prorokiem” - 

w intymnym dialogu serc, objawiasz prawdę o ludzkim grzechu, znasz to, co się w człowieku kryje. 

Przyglądam się tej rozmowie,  

by w Twojej Twarzy zobaczyć pragnienie - 

nie tej wody źródlanej, lecz objawienia się Ducha,  by w Duchu Świętym doznał Ojciec chwały, 

by Bóg był czczony w każdym człowieku. 

W Twoim pragnieniu, cały stajesz się darem dla tej, która stoi przed Tobą w prawdzie swojego sumienia.

W dialogu z Tobą doznaje łaski olśnienia:  

„Jestem Mesjaszem - usłyszy z Twych ust -

którego oczekujesz, we Mnie jest pełnia Objawienia”. 

Tej, która w ramionach wielu mężczyzn 

szukała spełnienia ludzkich pragnień

objawiasz oblubieńczą miłość Boga, 

pełnię Zbawienia.  

 

Porzuci swoją codzienność, kobieta z Samarii by odtąd, wolna od lęku, 

słowem i prawdą życia dać świadectwo  

o wielkości Tej miłości, którą Jezus miłuje człowieka.

***

Jezus pozwala, aby kobiety Mu usługiwały. Jezus pozwala, aby kobiety dzieliły się z innymi dobrą nowiną o Chrystusie. Jezus pragnie, aby Jego miłość rozlewała się z kobiecych serc na świat.

 

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco