Modlitwa do Dzieciątka Jezus o Błogosławieństwo na Nowy Rok 2021

dodane 21:56

Nowy rok bieży, w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,
Na ziemi

(kolęda wiek ok XVII, autor nieznany)


Panie Jezu,
Wielbimy Ciebie
wraz z pastuszkami, którzy otworzywszy swe serca na głos Anioła
przybyli, kierowani pośpiechem wiary, do betlejemskiej groty.
Wielbimy Ciebie – Słowo Wcielone, przychodzące w darze Niemowlęcia.
Wielbimy Ciebie w Twoim uniżeniu, pokorze, ubóstwie i wzgardzie.
Wielbimy Ciebie w Twej miłości do człowieka,
miłości, która dla nas pozostających w mocy ciemności, wyrzekła się wszystkiego,
aby stać się światłem oświecającym ludzkie drogi.

Panie Jezu, daj nam serca czyste i pokorne
byśmy w prostocie naszych wnętrz mogli zobaczyć w Dziecięciu, którym jesteś
ludzkie oblicze Boga przyjmując w Tobie „Słowo, które stało się ciałem” (J 1,14).
Niech Twoja zbawcza moc przemienia nasze życie,
byśmy się stali Dziećmi Bożymi, narodzonymi z Boga.
Uwolnij nasze serca od lęku, abyśmy ożywieni Twoją łaską
mogli ci służyć „w pobożności i sprawiedliwości” (Łk 1,75)
Niech w świecie zranionym grzechem, wzburzonym falą pandemii
nastanie nowa era pokoju i miłości.
Bądź dla nas na zawsze Emmanuelem – „Bogiem z nami” (Iz 7,14)
abyś swoją obecnością wśród nas uświęcił naszą codzienność, nasze serca i nasze rodziny,
byśmy przez Ciebie, z Tobą i w Tobie stawali się „świętymi, jak Ty jesteś Święty” (Kpł 11,45)
Błogosław Kapłanom,  
w których ręce powierzasz dzisiaj siebie w Chlebie Życia,
jak niegdyś zawierzyłeś swoje człowieczeństwo czułym dłoniom swej Matki,
niech świadomi wielkości Daru, stają się radosnymi sługami Słowa.
Błogosław małżonkom,  
aby poprzez afirmację cielesności i jedność dwojga
stawali się darem jeden dla drugiego,
kochając siebie nawzajem miłością czystą i płodną,  
zawsze otwartą na dar przyjęcia nowego życia.
Błogosław dzieciom, których prostotę
i zdolność pełni zawierzenia Bogu - Ojcu
stawiasz za wzór w drodze do królestwa niebieskiego,
aby otoczone miłością rodziców  
„czyniły postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (por. Łk 2,52)
Spraw byśmy wpatrzeni w żłóbek,  
uczyli się od Ciebie „logiki służby i pokory”
do której wzywał nas papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu
Spraw, by orędzie Dobrej Nowiny
o nadejściu panowania „Boga Mocnego”, „Księcia Pokoju” (Iz 9,5)
dotarło poprzez nasze słowo i czyny
do tych, którzy pogrążeni w mroku i ciemności
nie dostrzegli dziś Twojego Światła.
Spraw, byśmy otoczeni Twą miłością,  
umieli w Tobie kochać każdego człowieka,
spragnionego spotkania z miłosierną miłością Boga  
objawioną dziś w Tobie Jezu Chryste – Odkupicielu człowieka!

Podnieś rękę Boże Dziecię
błogosław Ojczyznę miłą (...) (por. Bóg się rodzi , Karpiński)

daj jej jedność, ześlij pokój i uwolnij nas od Złego !

 

 

Kategorie

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco