Modlitwy

Błogosławieństwo 2024

dodane 09:43

 

Panie Jezu Chryste ,

Dziękując za wszystkie łaski otrzymane od Ciebie w minionym 2023 roku,

Proszę Cię o błogosławieństwo dla nas wszystkich tworzących Twój Kościół  - obdarzaj nas pełnią Twego Błogosławieństwa w Duchu Świętym

Spraw, aby papież Franciszek we wszystkim pozostał wierny zamysłowi Boga, stając się jako pierwszy z apostołów, wobec nich i wobec całego świata orędownikiem zamysłu Bożego, głosem Ojca, który jest w niebie

Spraw, by wszyscy kapłani sprawując co dzień pamiątkę Twej śmierci i zmartwychwstania zarówno w sposobie celebrowania Mszy świętej jak i w całym swym życiu rozwijali „duchowość pamięci” i we wspólnocie, która została im powierzona stawali się ludźmi  wiernego wspomnienia Twojej Osoby - Chrystusa i całego Twojego misterium zachowując wierność Bożemu Objawieniu i Tradycji  (por. Jan Paweł II – List do kapłanów, Wielki Czwartek, 2005)

Spraw, by w mowie i działaniu, słowach i gestach byli wyrazem Twojej łaskawej miłości wobec wszystkich ludzi prowadząc grzeszników ku nawróceniu, słabych ku umocnieniu, mocnych – ku wytrwaniu w wierze, nadziei i miłości

Spraw, byśmy jako Lud Boży podążając za Tobą, nie bali się być orędownikami Twojej prawdy i stale wzrastali w coraz większym jej poznawaniu nie dając się zwieść ideologiom sprzecznym z duchem Ewangelii

Błogosław nam Panie w dojrzewaniu w wierze, by upadki i nasza słabość były zawsze okazją do doświadczenia Twej przebaczającej miłości, Twojego miłującego spojrzenia, które daje nam wyzwolenie z grzechu, moc do powstania i jeszcze większą gorliwość w pełnieniu Twojej Woli

Błogosław Panie małżeństwa i rodziny:

Rodzicom daj mądrość w wychowaniu swych dzieci

Dzieciom odwagę do przyjęcia Ciebie

Spraw, by młode pokolenie powróciło do swych korzeni,

do wiary w Ciebie – Jedynego Pana

Nam wszystkim,

daj odwagę kroczenia wąską ścieżką Twoich błogosławieństw,

Wśród trudów codzienności obdarzaj nas Panie swoją łaską,

byśmy w swych sercach mogli doświadczać Twojego Królestwa,

a żyjąc dobrym życiem nieśli dar pojednania i przebaczenia wszystkim ludziom -

dobre słowo i dobrego ducha w życie bliskich i wszystkich spotkanych ludzi.

Niech Twoje błogosławieństwo napełnia nas jednością i pokojem!

 ***

Powierzam cały Nowy 2024 rok w moim życiu,

życiu moich bliskich

wszystkich tych, których kocham Twojej Panie Opatrzności. Amen.

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco