Wiersze

Bóg Trójjedyny

dodane 15:58

Nie sposób Panie pojąć Twej Istoty
Jedyny, ale w Trzech Osobach:
Ojca nikt nigdy nie widział,
choć cały świat jest świadectwem Jego stwórczej Mocy,
Jego twarzą jest Jezus, w którym Ojciec upodobał sobie

Syn Bóg – człowiek,
będąc Bogiem nadal pozostaje w ciele
z przebitym włócznią Sercem kipi miłością Ojca
rozlewając miłość z otwartego Serca na świat cały
Jego zbawcza Krew nawadnia ziemię,
tworząc rozlewisko, na kształt morza
Z niej wyrasta nowe stworzenie
ożywione łaską Boga

Duch Święty –  przychodzi do człowieka
w powiewie i gwałtownym szumie wiatru,
delikatności gołębicy,
ogniu oczyszczenia, świetle, znaku wody
Jakże On trudzi się na tej ziemi,
by w nas zamieszkała cała Trójca Święta!
By wewnętrzne życie Boga przebywało odtąd w ludzkim sercu

Bóg Trójjedyny
tajemnica jedności w różnorodności Osób
wspólnota wzajemnej miłości,
w którą od momentu Chrztu Świętego
zostaliśmy włączeni na wieki!

Ojciec jest miłością
I Syn jest miłością
I Duch jest miłością
Serce Ojca jest w Sercu Syna
w Duchu Świętym rozlewa się do naszych serc
zapraszając do jedności z Bogiem,
jedności we wzajemnej miłości
Cała Trójca Święta pomaga nam
byśmy w Nim dla Niego, siebie nawzajem i świata stali się miłością
***    
Panie spraw, niech dziś w naszych sercach, zwycięży Twoja Miłość!

 

 

 

 

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco