Wiersze

Królowa Polski

dodane 17:36

Maryja - Matka Boga, jest także naszą Matką. Jej obecność towarzyszyła Polakom w burzliwych okresach naszych dziejów. Nadal troszczy się o każdego z nas. Zawsze cicha, pokorna, dostrzega nasze problemy. Pierwsza opowiada o nich swojemu Synowi. Wskazuje na Jezusa usilnie prosząc, "abyśmy zrobili wszystko, cokolwiek nam powie" (por. J 2,3), by On mógł czynić cuda w życiu każdego z nas.

Królowo Polski, 

Najświętsza Dziewico, 

ucieczko nasza i orędowniczko 

w przełomowych momentach historycznych dziejów

Wspomożycielko wśród licznych potopów,  

klęsk i zawirowań życia codziennego. 

Najwspanialsza obrono przed złem tego świata 

i przed wrogami narodu polskiego

Matko, której mądrość przodków 

kazała los Polaków powierzyć Twoim czułym dłoniom.

Dziś sławę Twą opiewa wiele wzniosłych kazań! 

Dla mnie pozostaniesz Miriam z Nazaretu, 

która los swój związała z losem swego Syna. 

I choć zaiste Królową królów jesteś,  

to jednak w służbie Jemu cała Twoja siła! 

Bliska mi jesteś z dziecięcych objawień,  

Piękna Pani jaśniejąca blaskiem, 

Bliska, kiedy z tymi, których serca proste  

rozmawiasz o modlitwie i głębi spraw wiary. 

I choć przychodzisz z Nieba do pastuszków małych, 

to jednak troską Serca ogarniasz świat cały, 

a w nim każdego człowieka - nasze ziemskie sprawy. 

Maryjo z różańcem w ręku, 

głosząca orędzie pokoju 

bądź nam pociechą w chwilach bolesnych doświadczeń,

rodzinnych kryzysów, ludzkich trudów, znoju! 

Niech koronka łącząca nas z Bogiem, 

będzie zapowiedzią końca wszelkich wojen! 

Przywróć zgodę w rodzinach, 

uproś cnotę cierpliwości, dar nadziei

zdolność przebaczania i łaskę jedności 

Niech trwanie na modlitwie z Tobą  

przyniesie w sercach wiernych owoce świętości! 

Maryjo z kart Ewangelii wpatrzona w Jezusa 

od chwili Jego poczęcia w Tym dziewiczym łonie,

kiedy Serce Matki jedno z Nim złączone, 

na zawsze pozostałaś wierna Jego Słowu, 

rozważając w Sercu tajemnice Jego,  

mając udział w męce, śmierci Jednorodzonego, 

a także w chwale Jego Zmartwychwstania 

i dniu pamiętnym - Ducha Świętego wylania,  

kiedy umacniałaś uczniów, by głosili światu orędzie zbawienia.

Naucz nas wiary, milczenia, słuchania, 

a nade wszystko tego wpatrywania w piękno oblicza Twojego Syna, 

by coraz bardziej, za sprawą Ducha Świętego, stawać się podobnym do Niego! 

Bądź dla nas na zawsze drogą wiodącą do Syna 

Wstawiaj się u Niego za nami,  

byśmy zawsze pozostali otwarci na zbawienną łaskę Jego, 

a wspominając Pana w tajemnicach różańca świętego - 

czerpali z Niego przykład życia pokornego, cierpliwego i doskonałego!

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco