Wiersze

Pismo Święte

dodane 15:11

Tekst jest owocem minionego Tygodnia Biblijnego. Kiedyś spowiednik powiedział mi: "Różaniec odmawiaj z Maryją, a koronkę do Bożego Miłosierdzia ze świętą siostrą Faustyną". Pojawia się pytanie: "Z kim mam czytać Biblię?". Odpowiedź wydaje się jasna: "Z Jezusem w Duchu Świętym we wspólnocie Kościoła".

Zasiadam do stołu Twego Słowa

wraz z Tobą Panie,

by w Duchu Świętym,  w jedności z Kościołem

- wśród braci -

słuchać opowieści o Twoim życiu

 

Zasłuchana w Słowo Boga

trwam w milczeniu,

gdy Ty wyjaśniasz mi Pisma (por. Łk 24,32)

Duchowym pokarmem Bożego Słowa

karmisz mój umysł i serce,

moją codzienność

 

Czasem - jak Jan Ewangelista - kładę głowę na Twej piersi

by zapytać o coś, czego dziś pojąć nie mogę

Cierpliwie tłumaczysz mi trud Twojej drogi

- Twojego Krzyża i Zmartwychwstania -

i trud mojego podążania za Tobą

Z tej bliskości z Tobą,

z Twoich słów i gestów,

w kontakcie z Tobą, który jesteś Święty,

czerpię moc,

by choć trochę stać się podobną do Ciebie

i zbliżyć się do upragnionej świętości

 

Zaprawdę

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp

i światłem na mojej ścieżce  (Ps. 119, 105)

Sprawia, że nie gubię się w ciemnościach świata

Ono opromienia każdy mój krok

Słowo oświeca, oczyszcza, nawraca…   (por. Benedykt XVI Verbum Domini)

Słowo umacnia wolę i rozpala serce miłością Boga   (tamże)

 

Twój Duch Panie – Duch Święty, sprawia,

że czytam Pismo z wiarą

On, poucza nas, przypomina nam Twoje słowa (por. J 14,26)

uczy modlitwy Pismem Świętym:

dialogu pytań i odpowiedzi,

dialogu miłości

Duch działając w duszy

uzdalnia do widzenia oczami wiary

w Tobie Jezu, mój Panie

Słowa Wcielonego -

Boga, który  na zawsze wszedł w ludzką historię

czyniąc ją historią Zbawienia

 

Duch sprawia, że dostrzegam w Tobie

wypełnienie wszystkich Pism,

spoiwo łączące Stary i Nowy Testament,

w którym wydarzenie Chrystusa

staje się wypełnieniem starotestamentalnych obietnic,

uobecnionych w Osobie Pana, w Nowym Testamencie

Ty sam Panie oświecasz mój umysł, bym rozumiała Pisma (por. Łk 24, 45)

W Tobie Panie wszystkie Księgi stają się jednością

 

A jeśli czasem swoim ludzkim rozumem

nie ogarnę wielkości Słowa Boga zawartego w Biblii

Ty sam poślesz do mnie swoich Świętych,

którzy Ewangelię napisali życiem,

i pasterzy według Serca Twego,

jak posłałeś świętego Filipa do Etiopa, który nie rozumiał Izajasza (por. Dz 8, 26-40),

bym nie zagubiła się w meandrach różnych hermeneutyk,

językowych znaczeń, historycznych odniesień,

by dzięki teologicznym wyjaśnieniom

ożyło Słowo Boże w moim wnętrzu

 

Duch ożywia literę Pisma,

które już nie zabija, ale daje życie (por. 2 Kor 3,6)

stając się żywym Słowem Boga

zdolnym przemieniać – w naszym tu i teraz - ludzkie życie,

by to Słowo jako pokarm w sercu  

budowało każdego człowieka

uzdalniając do podjęcia osobistego nawrócenia

i misji głoszenia Słowa światu

 

Przyjęte z wiarą Słowo

staje się sakramentem

znakiem żywej obecności Pana,

który słowami Pisma mówi do każdego z nas

i pragnie, byśmy Go przyjęli

w Słowie, w Ciele i w Krwi

jako pokarm duchowy na życie wieczne

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco