Refleksje

Lekcja wiary

dodane 12:34

Wydarzenia Triduum Paschalnego odsłaniają wielkość miłości Boga, który w swym Synu doświadcza rzeczywistości Krzyża, ze względu na grzechy ludzkości. Bóg „dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu” (2 Kor 5, 21)

Bóg umywający nogi człowiekowi w geście służby i uniżenia

Bóg  w Ogrójcu modlący się krwawymi łzami

Bóg pojmany i opuszczony przez najbliższych

Bóg opluty i wyszydzony

Bóg ubiczowany, cierniem ukoronowany

Bóg skazany

Bóg doświadczający ogromu ludzkich cierpień od swojego stworzenia

Bóg zabity na drzewie krzyża przez ludzi, dla których umiera

Bóg, który „zasługuje na miłosierdzie – i go nie doznaje od ludzi, którym dobrze czynił” (Jan Paweł II encyklika Dives in misericordia)

Syn Człowieczy pokornie i w miłości składający swe życie w ręce Ojca, by w poranku Wielkiej Nocy na powrót je od Ojca otrzymać. 

Taki jest nasz Pan –  w Nim spotykają się nasz grzech i Jego przebaczająca Miłość.

Śmierć Jezusa wyraża pełnię Miłości Boga. Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny:

„Jeżeli nie przekonała was o miłości Mojej śmierć Moja, to cóż was przekona? (Dzienniczek, cytat 580) . Święty Jan Ewangelista potwierdza tę prawdę w zdaniu:

 „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. (J 15, 13)

Tylko nasza pogarda dla miłości Boga, może nas zamknąć na wielkość łask, które On z wysokości swego Krzyża chce rozlać na każdego z nas. A jest to -  jak uczy nas siostra Faustyna - „morze miłosierdzia”.

Niech nic, w tych dniach, ani Covid, ani lockdown „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym” (Rz 8,39).

Na koniec najpiękniejsza lekcja wiary, której niegdyś udzieliła mi moja wówczas niespełna czteroletnia córka. Otóż, widząc powieszony na ścianie krzyż, zapytała o Jezusa, czy On cierpi?

Odpowiedziałam: „Tak, na tym krzyżu Jezus cierpi za nasze grzechy”.

Wtedy moja córka zdjęła krzyż ze ściany, zabrała go do swojego pokoju, położyła na poduszce w swoim łóżeczku i przykryła go kołderką. Potem położyła się obok krzyża, przytulając swoją twarz do Twarzy Jezusa.

Dziecko czuwające przy umierającym Bogu …

Nie widziałam piękniejszego świadectwa wiary, piękniejszej odpowiedzi  - ufnego, dziecięcego serca -  na Śmierć Jezusa, wyrażonej w pragnieniu ulżenia Jezusowi w Jego cierpieniu.

 

 

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco