Medytacje

U żłóbka

dodane 14:18

Medytacja o Bożym Narodzeniu

Tak pełnić wolę Ojca  

jak Syn Człowieczy - 

Pan panów, Król królów, 

Wszechmoc przyobleczona w ciało Niemowlęcia 

Dać się ogołocić ze wszystkiego, 

przyjąć wzgardę i uniżenie 

ze względu na miłość Boga, 

stać się całkowicie zależnym od Jego zamysłów 

Promienieć blaskiem Chwały, 

czerpanej z Jego zrodzenia w sercu, 

by rodzić Go w sercach innych 

Przyjmować Go w okruchu chleba  

z czułością Matki tulącej do piersi 

swego jedynego Synka, 

choćby lud Go odrzucił, 

a kapłan nie wierzył  

Ochronić Dzieciątko Jezus 

przed złem świata  

strzegąc Go 

z ofiarnością przybranego Ojca, 

gdy świat będzie drwił 

z Bożego Syna 

Przybiec do Betlejemskiej groty 

w prostocie serca pastuszka,  

by z zastępem aniołów 

uwielbić w ciszy adoracji 

wielkość Stwórcy 

w małym Dzieciąteczku 

Podążać za natchnieniem 

Świętego Ducha 

objawionym w sercu 

z wiarą Królów 

pozostawiwszy wszystko  

udać się za jaśniejącym światłem 

oświecającym umysł w nieznane 

oddając pokłon Najwyższemu, 

ofiarować Zbawicielowi to co najcenniejsze, 

by On udzielił się nam swoją łaską  

Pobyć przy Jego żłóbku 

w pokorze kochającego serca, 

by On sam kształtował w nas

dziecięctwo ducha 

Stanąć przed Nowonarodzonym 

w prawdzie – 

zedrzeć z twarzy wszystkie swoje maski, 

by w spotkaniu z Nim 

narodzić się na nowo 

Podzielić się z Mesjaszem 

całym swoim bólem,  

nadzieją, tęsknotą, 

wiarą i zwątpieniem 

wszystkim, co źródłem szczęścia, 

i smutkiem cierpienia 

Przyjąć od Niego dar Błogosławieństwa 

łaski, która wybawia od Złego 

i obdarza Dobrem, 

by kolejny raz 

doświadczyć w swym życiu 

pocałunku Pokoju i pełni Miłości.

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco