• "W oczach Twych jestem drogocenny..."

  > Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był [...]


 • Dokąd niby mamy iść?

  > Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało [...]


 • Jedno pytanie

  > A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po [...]


 • "Proście a otrzymacie"

  Tyle się modliłam na pielgrzymce za moją rodzinę i co? Nadal to samo... Chrzestny jak się dowiedział, że przeszłam prawie 300 km, wyśmiał mnie. Boli mnie to, bo to niby on powinien mnie jakoś prowadzić do Boga. Wiem, że on jest teraz bardzo nieszczęśliwy. Tak bym chciała, żeby usłyszał, że Bóg go kocha i że może zaradzić wszystkim jego problemom, przywrócić sens życia. Powinnam mu to powiedzieć? [...]


 • Po pielgrzymce

  Wróciłam... Cóż to był za czas... Ta pielgrzymka była dla mnie wyjątkowo ciężka. Pan Bóg dał mi doświadczyć, jak słaba jestem... część drogi musiałam przejechać... Wróciłam zmęczona, z obolałymi stopami, ale mimo to radosna. Dziękuję Mu, że mogłam przejść te 300 km, pokonując swoje zniechęcenie, ból, przemęczenie. W tym roku była nieciekawa pogoda - albo upały albo deszcz, nic pomiędzy... Ile [...]


 • W drogę!

  Jutro wyruszam na Jasną Górę. Idę po raz piąty. Trochę się boję, bo po poprzednich latach wiem jak jest trudno. Ale wiem też, że można dojść :) Mam teraz dużo spraw, które chcę powierzyć Bogu, a pielgrzymka zawsze była dla mnie dobrym czasem, gdzie mogłam się wyciszyć i nabrać trochę dystansu do codzienności. A ile widziało się Bożego działania na trasie! Już chociażby to, że doszłam 4 razy :) [...]


 • Cierpliwości nam trzeba

  > Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: "W obozie rozlegają się okrzyki wojenne". On zaś odpowiedział: "To nie głos pieśni [...]


 • Pokonam swojego Goliata

  To prawda, że każdy z nas ma swojego Goliata. Ja mam nawet kilku. Jednego dużeego i kilku trochę mniejszych. Ten największy zniknie mam nadzieję za kilka miesięcy. Ile się przez niego wypłakałam! Ile to razy krzyczałam do Boga, żeby coś z nim zrobił. Ile razy przerażona jego widokiem poddawałam się zwątpieniu. Dziś znowu. Znowu zaczęłam mu się przypatrywać, jakby to mi miało w czymś pomóc. [...]


 • A niech gadają!

  Mieszkam w małym mieście. Do kościoła w tygodniu chodzi niewiele osób, zwykle są to te same osoby. Zawsze jak jestem właśnie w dzień powszedni i widzę kogoś, kto przyszedł np. dlatego że to Msza za kogoś z jego rodziny, czuję się nieswojo. Co sobie o mnie pomyśli, co powie innym? Już sobie wyobrażam, jak powtarza to w rozmowie z kimś: a wiesz, widziałem/am tą (tu imię albo nazwisko) w tygodniu [...]


 • Dla Jego bolesnej Męki...

  Chrystus nie umarł po to, bym ja pięknie i bezproblemowo napisała pracę magisterską i obroniła się, nie po to, by moje ciało było zdrowe i bym miała co jeść, nie po to, żeby była pogoda przychylna rolnikom, nie po to, by znalazło się miejsce na nocleg dla [...]