Pismo Święte

Cierpliwości nam trzeba

dodane 22:59

Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: "W obozie rozlegają się okrzyki wojenne". On zaś odpowiedział: "To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów". A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aarona: "Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?" Aaron odpowiedział: "Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: "Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej". Wtedy rzekłem do nich: "Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie". I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec". Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: "Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu". I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: "Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś". Pan powiedział do Mojżesza: "Tylko tego, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi. Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu mojej kary ukarzę ich za ich grzech".

Wj 32,14-24.30-34

Inną przypowieść im przedłożył: "Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach". Powiedział im inną przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło". To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Mt 13,31-35

Na pozór te dwa fragmenty Pisma Świętego nie maja ze sobą żadnego związku. A jednak :)

Mojżesz poszedł rozmawiać z Bogiem i długo nie wracał. Izraelici zaczęli się niecierpliwić. Tyle czasu i go nie ma. Miał nam przynieść jakąś wiadomość od Jahwe. Zróbmy sobie Boga, niech idzie z nami.

Ile razy to my jesteśmy zniecierpliwieni milczeniem Boga. Po co tyle czasu poświęcać na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, jak i tak Bóg do mnie nic nie mówi. Zamiast tego pooglądam sobie telewizję albo posurfuje w internecie. Może znajdę coś ciekawego, coś co mnie poruszy, sprawi, że będę czuć się dobrze.

Żeby z ziarnka wyrosło drzewo potrzeba czasu. Podobnie rzecz się ma z zaczynem. Trzeba go odstawić na jakiś czas w ciepłe miejsce.

A my chcemy owoców od razu. Słyszeć odpowiedź Boga po jednej modlitwie. Brakuje nam cierpliwości.

Gdy Mojżesz wrócił w końcu od Boga, niósł ze sobą dwie tablice. Wiadomość Jahwe dla udręczonego ludu. Wskazówki, jak ma postępować. Co zobaczył?

Oby Pan Bóg nas tak nie zastał.

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 28.02.2020

Ostatnio dodane