• Święto Nadziei

  > Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną [...]


 • Miłosierdzie Boże nie dla wszystkich?

  'Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Ile razy powtarzamy te słowa zaufania wobec Boga? Często mówimy: Panie, ufam Ci, szczególnie wtedy, gdy coś jest źle, gdy oczekujemy Jego pomocy, bo wiemy, że w Nim naprawdę jest ostatnia nadzieja. Wierzymy w nieskończone miłosierdzie Boże i do Niego się uciekamy. I bardzo [...]


 • "Jeśli kto chce pójść za mną..."

  > Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Mt [...]


 • Maryjo ucz mnie wierności

  Bardzo chciałabym być tak wierna Bogu jak Maryja. Ostatnio ta prośba bardzo często pojawia się w moich modlitwach. Chcę wiernie trwać przy Bogu, choć są dni, tygodnie, gdy nie czuję Jego obecności we mnie. Chcę wypełniać przykazania i dbać o to, by życie Boże rozwijało się w moim sercu. By Pan Bóg zawsze był dla mnie [...]


 • Chcę być, pamiętać i czuwać

  > Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». [...]


 • Idźcie, Msza trwa!

  Bywa tak, że pod koniec Mszy św. odczuwamy pewną ulgę - to juz koniec, możemy iść do domu, do swoich, ciekawszych (?) spraw. I choć wiemy, że tak być nie powinno, choć może w głębi serca czujemy niedosyt, tęsknotę za Bogiem, wychodzimy z kościoła [...]


 • Tarczo obronna, módl się za nami

  Takiej pielgrzymki jak w piątek to chyba jeszcze nie przeżyłam. Nie mogłam iść pieszo na Jasną Górę, więc pielgrzymowałam duchowo. Natomiast 15 sierpnia z mojej parafii wychodzi piesza pielgrzymka do sankturaium marujnego znajdującego się na terenie naszego dekanatu. Gdy tam szliśmy, zmoczył nas trochę deszcz, trochę postraszyło burzą, ale to nic. Gdy wychodziliśmy z sanktuarium świeciło piękne [...]


 • Jesteś synem

  > Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ga [...]


 • Trudny temat

  Temat aborcji jest na czasie. Piszemy antyaborcyjne posty na forach, szukamy wciąż nowych argumentów przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych. Piszemy do posłów. Robimy akcje typu wystawa fotografii. Podejmujemy się Duchowej [...]


 • Ludzie się zmieniają

  Często bywa tak, że chcemy zmienić swoje zachowanie, ale paraliżuje nas strach przed opinią ludzi. Pamiętam jak zachowałam się inaczej niz zwykle przy moich sąsiadach - tym razem dobrze - a oni skomentowali to tak, że chyba pół wsi słyszało. Zrobiło mi się gorąco. No bo ja chciałam dobrze, a tu taka reakcja... Może powinnam im wtedy powiedzieć: "Widzą państwo, ludzie się zmieniają". Zastanawiam [...]