• mój Egipt...

  Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy, niech wrócą znów do Egiptu Oz 8


 • ON znajdzie drogę do serca..

  Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Rz 8; Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie Mt 11


 • od(nowa) każego dnia...

  Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Mt 9


 • obłuda plotkarzy i nie tylko...

  Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Mt 9


 • szukać dobra, a nie zła...

  Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! Am 5


 • z JEGO woli i za JEGO przyzwoleniem...

  "Bo nie uczyni Pan Bóg niczego, by nie wyjawił swego zamiaru sługom swym, prorokom" Am 3


 • jeszcze nie dziś...

  Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca” Mt 8


 • za kogo Mnie uważasz?

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (...) Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Mt 16


 • co zachowuję w moim sercu?

  A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu Łk 2


 • miłość niezauważona...

  "Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że Pan was umiłował" Pwt 7; "uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem" Mt 11