Najważniejsza wiadomość

dodane 22:19

 

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, Firmament opowiada o dziele Jego rąk. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość.“ (Ps 19 2-3)

 

A więc od kiedy istnieją dni i noce, od kiedy płynie czas, nieprzewanie przenoszona jest z przeszłości przez teraźniejszość w przyszłość ta niezwykła i najważniejsza „wiadomość“….

Myślę, że bez niej nie potrafimy właściwie istnieć, nie potrafimy świata i siebie właściwie rozpoznać i przyjąć. Bez niej szukając coraz bardziej błądzimy - bo nie znamy ani kierunku, ani celu naszych poszukiwań. Tęsknimy i nie wiemy za czym, pragniemy, ale nie wiemy czego, odczuwamy głód, ale nie znamy pokarmu, który by nas potrafił nasycić.

On, Bóg to wszystko nam daje. Daje nam nas samych i cały pozostały świat.

Dlatego świadomie podziwiajmy i chwalmy Go za to, opowiadajmy o tym, przekazujmy to jedni drugim, tak jak dzień dniowi i noc nocy...