Odłączeni dla jedności

dodane 12:59

 

 

Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga; (Rz 1, 1)

 

Tak przedstwia się Apostoł Paweł w pierwszym zdaniu swojego Listu do Rzymian. Zwróciło w nim moją uwage słowo „odłączony“… Spontanicznie pomyślałam i poczułam:

Jeśli mamy być odłączani to tylko dla Boga, - tylko od tego, co nas od Niego oddziela...

Bo dopiero należąc do Niego, a więc będąc z Nim i w Nim, oraz pozwalając Mu być w nas, jesteśmy też prawdziwie złączeni ze wszystkim, co stworzył. Jesteśmy zdolni oddzielać się od tego, co nie od Niego pochodzi i dlatego niszczy tę jedność. Od tego, co powoduje grzech i zagubienie.

W taki sposób odłączeni znajdujemy. Siebie samych, bliźniego i nasz dom.