Życiodajny nakaz

dodane 19:46

 

 

Nauczycielu, który nakaz Prawa jest największy? A Jezus powiedział: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, całą duszą i całym umysłem. (Mt 22, 36-37)

 

...i wydaje mi się, że wtedy sami stajemy się też całymi, że wchodzimy w całą zapisaną w nas prawdę, w naszą pierwotną, czystą, nieokaleczoną naturę. I nie ma w nas miejsca na zło i fałsz, bo wypełnia nas Bóg czyniąc zdolnymi do kochania siebie, ludzi i świata oraz przenika w nasze życie, które przez to się rozszerza, rozjaśnia, nabiera treści i sensu...

Myślę, że tylko Boga moźna tak kochać i tak do siebie dopuszczać, bo tylko On nie robi nam wtedy żadnej krzywdy, lecz obdarza pokojem, radością i wolnością.

Ten najważniejszy nakaz prawa jest dla nas życiodajny.