Cierpliwości

dodane 16:27

„Powstań, o Ty, co sądzisz całą ziemię, zapłać bezbożnym za ich czyny! O, Panie, jak długo jeszcze bezbożni, jak długo bezbożni chełpić się będą grzechami?“ (Ps 94, 2-3)

„Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie.“ (Na 1, 3)

„Dlaczego raczej nie znosicie cierpliwie krzywd? Dlaczego raczej nie zapominacie o wyrządzonych wam szkodach? Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie osiągną królestwa Bożego? (1Kor 6; 7,9)

 

Powoli zaczynam rozpoznawać i rozumieć, że Bóg tak urządził świat, iż to, co niezgodne z Jego zamysłem stwórczym (Jego sprawiedliwością) może tylko przejściowo zaistnieć, i nigdy w pełni, że jest ono od samego początku poddane procesowi eliminacji, ale właśnie: procesowi.

Tu działają samoczynnie, czyli w naturalny i konsekwentny sposób ustalone przez Niego prawa stworzenia i istnienia., choć nieraz w sposób dla nas jeszcze niedostrzegalny.

Wygląda więc na to, że Bóg nie wkracza nagle i niszczy, czy karze takie przestepstwa, bo byłoby to raczej wyrazem zemsty, niż wprowadzeniem w bieg wydarzeń Jego sprawiedliwosci, która w ten sposób może stać się dla nas zrozumiała.

Jego sprawiedliwość ma najwyższą moc, cały czas istnieje i działa. Tylko dajmy jej czas. Zaufajmy.

Kategorie

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco