Sumienie

dodane 17:00

Wołanie Polski, Europy i świata o ludzi sumienia

Wsłuchując się, wczytując lub wpatrując w codzienność polskiej, europejskiej i światowej sceny politycznej trudno oprzeć się wrażeniu, że brakuje nam bardzo ludzi sumienia, na potrzebę których wskazał przed laty Święty Jan Paweł II w Skoczowie: „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!

Woła jednakże nie tylko Polska, ale i Europa oraz cały świat, w obliczu trwających wciąż wojen i katastrof humanitarnych. Stąd potrzeba żarliwej modlitwy błagalnej o świętość jak też etyczną postawę wszystkich ludzi dobrej woli w trosce o doskonałość. Wszak dbałość o słuchanie sumienia, czyli głosu wewnętrznego, jest zadaniem każdego, dobrze wychowanego i wykształconego, człowieka.

Pewna pani podzieliła się kiedyś ze mną porzuceniem lektury „Gościa Niedzielnego” z tej przyczyny, że porusza sprawy polityczne, a ona ich nie lubi. Zapomniała o znanej powszechnie zasadzie, że polityka ją jednak lubi i zainteresuje się nią w swoim czasie.

A któż lepiej niż ludzie sumienia, może i powinien zaradzić, na ile to tylko możliwe, palącym, bolesnym problemom w perspektywie kończącego się Roku Pańskiego 2023?

Dużo się ostatnio mówi i pisze o naszym kontynencie w kontekście Unii Europejskiej, a tak mało o jednym z jej założycieli, który oczekuje na beatyfikację w Kościele Katolickim. Sylwetkę Roberta Schumana tak przedstawił publicysta Jakub Jałowiczor przed dwoma laty na łamach „Gościa Niedzielnego” w artykule „Sługa Boży i jego Europa”: „Całe europejskie przedsięwzięcie opierał na chrześcijańskich podstawach. Był przekonany, że bez chrześcijaństwa nie może istnieć demokracja. W wydanej w roku jego śmierci książce <<Dla Europy>> Schuman tłumaczył: <<demokracja zawdzięcza swoje istnienie chrześcijaństwu, (...) jest zatem związana z chrześcijaństwem doktrynalnie i chronologicznie>>. Francuski polityk zauważał, że <<przed Chrystusem nie formułowano zasady godności osoby ludzkiej w ramach wolności osobistej, poszanowania praw każdego człowieka i praktykowania wobec wszystkich bratniej miłości>>. Pisał też: <<Chrześcijaństwo uczyło równości z natury wszystkich ludzi, dzieci tego samego Boga, odkupionych przez tego samego Chrystusa, bez różnicy rasy, koloru skóry, klasy i zawodu. Doprowadziło do powszechnego obowiązku uznania godności pracy. Przyznało pierwszeństwo wartościom wewnętrznym, jedynym wartościom uszlachetniającym człowieka>>. Ojciec Europy puentował: <<demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii i anarchii>>.”

Wspomniana postać wskazuje, że można i warto dążyć do świętości i doskonałości również w trudnym świecie polityki, pojmowanym nie tylko jako władza, ale przede wszystkim jako służba na rzecz dobra wspólnego. Jest ona dla nas w tym zadaniu przykładem oraz duchowym wsparciem.

Zatem i w tej, wzbudzającej wiele sporów, dziedzinie życia, niech nas inspirują biblijne drogowskazy:

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2)

Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.” (Mt 5,48)

Polska, Europa i świat wołają o ludzi sumienia i na nich wręcz czekają!

Grzegorz Joachim Jarmużewski