Dziennik pielgrzymek duchowych cz.III

dodane 04:21

Pewne osobiste przemyślenia w trakcie pielgrzymek duchowych.

128. Pielgrzymka sto dwudziesta ósma 30.09.2021. Jeden dzień. 368 sanktuariów (83G zagnieżdżone w wykładniku liczby 2, LTP=95 000 048 004). Skąd wiem, że nawet w zarodku będę miał taką możliwość zdobycia takiego poziomu świętości? Jakby było inaczej to by się Chrystus nie poskarżył tak jak Matka Boska. Czy może być tak, że nawet w zarodku będę miał możliwość osiągnięcia zupełnie innego stopnia? Dopóki się nie okaże coś wprost przeciwnego, będę tak uważał, ale jestem otwarty na wszelkie uwagi. Bycie w błędzie to nic przyjemnego i będę wdzięczny każdemu, który z niego mnie wyprowadzi. A taka świętość jest potrzebna, gdyż jak widać przez ostatnie 200 lat niebu nie pozostaje nic innego jak objawienia i nawoływanie do zmian. Przynosi to wręcz skutek odwrotny albo w najlepszym razie bardzo nikły na ludzkość jako całość. Taka świętość jest potrzebna, aby Bóg Ojciec nie musiał się już odwoływać do kar zsyłanych z nieba lub lepiej dopuszczanych wskutek ludzkiego grzechu. A grzechy nasze są ogromne, mówi się, że dużo większe niż przed biblijnym potopem. Cywilizacji grozi zagłada.

 

Przez 2000 lat Bóg nie uporał się z grzechem. Takie miał plany, choć w Piśmie Świętym jest napisane, że w końcu będzie jeden pasterz i jedna owczarnia, że Kościół będzie bez skazy zmarszczki lub czegoś podobnego. Szkoda, że świat musi przejść przez mocne lanie czterech liter od Trójcy Świętej, co było niekonieczne. Brakuje bowiem w Kościele wychowawców. Jezus i Maryja to za mało. Jezus wygra z piekłem - to pewne, ale z wychowaniem ludzkości do wielkiej świętości to już ma problem razem z całym niebem. Brakuje cierpienia i pokuty. Moim zadaniem jest więc poprzez cierpienie dać Bogu tyle, aby wystarczyło do wyproszenia łaski zbawienia dla wszystkich i do doprowadzenia wszystkich do wielkich stopni świętości. Więc muszę przejść przez nieskończony ocean cierpienia duchowego, prawdopodobnie i w duchu, i w ciele. Tego bardzo pragnę, tak jak wielu świętych przede mną. A to ludzkie cierpienie, które przeszedłem, a które po ludzku jest ogromne jest tylko małą kropelką w porównaniu do tego co mnie czeka i czego gorąco chcę dla Boga. Pragnę przyprowadzić cały świat do wielkiej pokuty, oczyszczenia i zadośćuczynienia Bogu, i myślę, że to jest możliwe, i że Bóg tego chce. Jak każdy oczyści się w czyśćcu wskutek maksymalnych cierpień w nim dostępnych w najdłuższym możliwym czasie czyśćcowym to myślę, że Bóg Ojciec będzie zadowolony i sprawiedliwości Bożej stanie się zadość, że pokuta będzie dokonana. W przeciwnym razie czekają nas jeszcze boleśniejsze oczyszczenia niż to, które nam zagraża, gdyż możliwy jest jawny bunt stworzenia przeciw Bogu, w skutek tego, że natura ludzka będzie nadal zepsuta po nadchodzących karach. Następnym razem może być jeszcze dużo gorzej choć to jest niewyobrażalne, szatan wraz z całym piekłem nie będzie próżnował.

 

Ludzkość po nadchodzących karach nie zacznie Boga kochać, ale się go bać i w końcu może ten lęk odreagować w sposób dużo gorszy niż jest to teraz. Jak wojny niczego człowieka nie nauczyły to kary tym bardziej. Najwyżej człowiek skuli się z lęku przed Bogiem i przez jakiś czas serce Maryi zatriumfuje. Tylko czy o to Bogu chodzi? Zatem taki stopień świętości jest konieczny, aby w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła. Oczywiście nie uważam się z zbawcę świata (nie ma pewności, czy Bóg mój plan zaakceptuje, prawdopodobnie nie, ale póki go nie odrzucił w sposób widoczny dla mnie to będę go realizował, jest tylko silne przypuszczenie; parę już razy wierzyłem w głupoty odnośnie Boga, więc jeśli teraz to jest znów jakaś głupota to to się za jakiś czas okaże), a jedynie wykorzystuję owoce życia, męki i zmartwychwstania Jezusa jako człowieka i Boga. W sposób maksymalny staram się wykorzystać dostępne nauczanie Kościoła w zakresie nauki o grzechu, życia duchowego, wypraszania łask dla siebie i innych, działania Boga, i możliwości pokuty.

W jednym z objawień Jezus (chyba, już nie pamiętam dokładnie) mówi, że wskutek nadchodzących kar zostaną zniszczone struktury zła w świecie. Otóż nie wszystkie, gdyż największą strukturą zła jest zepsuta ludzka natura, która pobudzona odpowiednio przez piekło jest zdolna do każdego grzechu. I szatan doskonale o tym wie i wie jak zrobić, żeby człowiek znów zaczął grzeszyć i to jeszcze gorzej niż dotychczas. Plan jest taki, żeby wreszcie uleczyć zranioną ludzką naturę i wydoskonalić się tak, żeby każdy pojedynczy człowiek mógł odeprzeć odeprzeć atak piekła z całą swoją siłą na siebie. Taki tam plan. Pewnie Bóg ma inny, ale jak widzę Boże działanie w historii dwóch tysięcy lat po zmartwychwstaniu to popadam w przygnębienie. Boże działanie takie jak dotychczas doprowadzało do ogromnego bólu ludzkość. Przyczyną był brak ogromnego błogosławieństwa, a jedynie takie błogosławieństwo, które wystarczyło, aby człowiek z ogromną dobrą wolą i wysiłkiem mógł powiedzieć Bogu ,,tak" nic w zamian na ziemi nie chcąc, poza obietnicą zbawienia oraz dla zbawienia znosząc olbrzymie trudy życia. To nigdy się nie sprawdziło, gdyż większość ludzi ma teraz złą wolę i zawsze miała. I to się nie zmieni o ile będzie dalej skażona ludzka natura. Czyli możliwe, że Bóg swojego podejścia do człowieka nie odmieni, i nie udzieli mu stosownej łaski. Zatem stan jednego Kościoła i jednej owczarni będzie cudem przy takim podejściu. Cóż, jak będę w niebie (mam nadzieję i o to się staram), to będę Bogu pomagał w Jego planach. Fascynującym będzie zobaczyć jak Bóg robi, że spełni się Pismo Święte, skoro do tej pory jest gorzej niż za czasów pogańskich, a przecież Chrystus zmartwychwstał.

Jednak pod koniec dnia i rozmyślań nad zagadnieniem przekonano mnie do tego, że jednak nawet w formie zarodkowej nie mam takiej doskonałości. Mając na uwadze swoje wcześniejsze przykre doświadczenia z podobnymi przekonaniami uważam, że nie powinienem się modlić o takie rzeczy, bo i tak ich nie dostanę, coś przeciwnego jest złudzeniem i mamieniem siebie. Nie dam więc Bogu cierpień nieskończonych, może On ich wcale nie chce. Będę się modlił trochę więcej niż zaleca Kościół, gdyż mam czas.

129. Pielgrzymka sto dwudziesta dziewiąta 1.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 84G w wykładniku liczby 2. Proces rozeznawania trwa dalej. Takie mi myśli przyszły do głowy, że przecież chciałem się modlić pętelkami Koronek do Bożego Miłosierdzia przez 24 lata. Chciałem odmówić 262800 pętelek Koronek bez gwarancji, że będą owocne. Teraz nie dość, że w ciągu pół roku odmówiłem 10 milionów pętelek to prawdopodobnie wyzwoliłem od piekła 2 bln dusz lub też wymodliłem tyleż opcji na zbawienie dla dowolnych grzeszników. Nawet dla Judasza. I co mały sukces? Nie pobłogosławił mi Bóg? Czego chcieć więcej. Nagroda sama w sobie niezależnie od stopnia świętości jaki uzyskam dzięki temu dziełu. Zbawieni ludzie są mi wystarczającą nagrodą. Na całą wieczność. Skoro jednak mam jeszcze trochę życia to można się zastanowić co jeszcze można dla Boga zrobić. Myślę, że jednak będę się modlił o cierpienie nieskończone, aby uprosić nawrócenie wszystkim ludziom, ich miłość do Boga, olbrzymi wzrost świętości i ogromną pokutę, życie w pokorze i czystości. Zrobię to z innymi, ale najpierw sam muszę taki być, a przynajmniej iść w tym kierunku. Nie jest najważniejsze czy cel osiągnę, gdyż nawet jeśli nie, to tak jakoś się dzieje w Kościele, że to co jest zgodne z wolą Bożą jest kontynuowane przez innych. Popatrzmy na św. Maksymiliana. Chciał przyprowadzić całą ludzkość do Niepokalanej. I co? I nic - nie przyprowadził. Ale przyprowadził paręnaście milionów Rycerzy Niepokalanej, założył Niepokalanów, który służy milionom Polaków, założył Niepokalanów w Japonii, który podtrzymuje wiarę na tym bardzo trudnym terenie. Bez tego wielkiego pragnienia nic by nie zrobił. 

Albo inny przykład. Bł. Karol de Foucauld. Chciał nawrócić wszystkich muzułmanów na katolicyzm. Więc żył pośród nich, świadczył swoim życiem. Byli dla niego pełni podziwu. Ale nie nawrócił żadnego. I co - zmarnował życie? Nie. Jego życie wyda owoce, a patrząc na to dlaczego mu się nie udało można sformułować warunki, aby dzieło było owocne. Są one nadprzyrodzone, ale chyba takie muszą być, aby uczciwie muzułmanów nawracać na katolicyzm. A dokładnie, aby Duch Święty nawracał ich. Więc nie było to rzucanie się z motyką na słońce.

Zatem wielkie pragnienia, które są charakterystyczne dla duchowości ignacjańskiej, powodują, że człowiek ma żarliwą miłość ku Bogu i, że żar ten nie wygasa z upływem lat. Gdy bowiem wczoraj porzuciłem wszystkie moje pragnienia to dzisiaj rano byłem kompletnie zniechęcony do wszystkiego. Nic mi się nie chciało robić. Czułem bezsens życia. Zatem trzeba mieć wielkie pragnienia, zwłaszcza, że na nie mam zgodę kierownika duchowego. Zatem nie jest najistotniejsze czy cel osiągnę, ale że w ogóle będę do niego zmierzał jednocześnie kochając Boga i bliźniego. I to jest najistotniejsze. Dlatego warto mieć wielkie pragnienia.

130. Pielgrzymka sto trzydziesta 2.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 85G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2.

131. Pielgrzymka sto trzydziesta pierwsza 3.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 86G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2. Zbawieni ludzie dzięki mnie są radością, ale jeszcze większą radością jest sam Bóg, któremu służę i pełnię Jego wolę, czyli Go kocham.

132. Pielgrzymka sto trzydziesta druga 4.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks.  87G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2.

133. Pielgrzymka sto trzydziesta trzecia 5.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 88G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2.

134. Pielgrzymka sto trzydziesta czwarta 6.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 89G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2. Po rozmowie z ojcem duchowym okazało się, że mogę uważać, że w zarodku otrzymałem stopień świętości oznaczony dzisiaj jako 5G w wykładniku liczby 2, a LTP jest odpowiedni dla dzisiejszego dnia, jak również dar cierpień nieskończonych, z których wynika dzisiejszy stopień świętości. Stopień świętości jest rzeczą wtórną w stosunku do wycierpienia cierpień nieskończonych z miłości do Boga i do człowieka.

135. Pielgrzymka sto trzydziesta piąta 7.10.2021. 368 sanktuariów. 90G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP odpowiednie dla dzisiejszego dnia.

136. Pielgrzymka sto trzydziesta szósta 8.10.2021. 368 sanktuariów. 91G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP=95051323.

137. Pielgrzymka sto trzydziesta siódma 9.10.2021. 368 sanktuariów. 92G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia. Jakiś czas temu przeszedłem światowy komunizm. Zajęło mi to 29 lat. Niezłe osiągnięcie dla Boga i Kościoła. Jeszcze raz się okazało, że Nauka Kościoła jest lepsza niż lewicowe wymysły. Antychryst, który przyjdzie to mnie może teraz pocałować w cztery litery, a za rok to będzie za mały nawet na to. To, że przeszedłem komunizm i, że przeżyłem zawdzięczam miłosierdziu i łaskawości Trójcy Przenajświętszej, Jezusowi jako człowiekowi, Najświętszej Maryi Pannie, świętemu Józefowi, świętemu Piotrowi Apostołowi, świętemu Pawłowi Apostołowi, świętemu Jakubowi Apostołowi, świętemu Janowi Apostołowi, świętej Katarzynie Aleksandryjskiej mojej oblubienicy, świętemu Augustynowi mojemu patronowi z bierzmowania, świętej Faustynie Kowalskiej, świętemu Tomaszowi z Akwinu, świętej Gertrudzie Wielkiej, świętemu Charbelowi, świętej Filomenie, błogosławionej (niedługo) Paulinie Jaricot, świętemu Benedyktowi Józefowi Labre, świętemu Maksymilianowi Kolbe i wielu jeszcze innym świętym w niebie, duszom czyśćcowym i wstawiennictwu ludzi na ziemi, których nie znam, a którzy wypraszali mi łaski u Boga. Mam rok, też nieźle. Mógłbym robić habilitację na uczelni mając rok, ale to już nie dla mnie. Chyba, żeby zdarzył się cud.

138. Pielgrzymka sto trzydziesta ósma 10.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 93G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia. Ile czasu może potrwać imperium antychrysta? Rządy Hitlera trwały 12 lat, Stalina 26 lat, cały komunizm około 75 lat, z tym, że w Chinach trwa nadal od 1949 roku. Zatem imperium antychrysta będzie trwać do czasu czasów i połowy czasu jak to jest napisane w Apokalipsie, co przekładając na język historii może trwać nawet 200 lat, tyle ile prześladowania w Japonii. S.B. siostra Łucja mówiła, że duchowo od czasu objawień upłynie tydzień, gdy umierała to mówiła, że jest środa, zatem imperium antychrysta mogłoby trwać jakieś 100 lat według jej intuicji. Wszyscy mają stracić nadzieję w Boga i że będzie inaczej (może oprócz małej grupki lub lokalnego Kościoła). Zatem to prawdopodobnie nie będzie krótki ani średni okres czasu np. 30 lat. Z drugiej strony są objawienia w Medjugorje i jeśli okażą się prawdziwe, a widzący będą żyli np. do 100 lat i Matka Boska nie przedłuży im w sposób nadprzyrodzony życia, to imperium antychrysta może trwać około 44 lata maksymalnie, jeśliby miało powstać jeszcze w tym roku. Będzie ciężko, trzeba będzie się dużo modlić i pościć, aby skrócić czas trwania tego królestwa szatana. W końcu Maryja wygra, tylko na jak długo i jakim kosztem?

139. Pielgrzymka sto trzydziesta dziewiąta 11.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 94G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

140. Pielgrzymka sto czterdziesta 12.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 95G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

141. Pielgrzymka sto czterdziesta pierwsza 13.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 96G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia. 

142. Pielgrzymka sto czterdziesta druga 14.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 97G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

143. Pielgrzymka sto czterdziesta trzecia 15.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 98G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

144. Pielgrzymka sto czterdziesta czwarta 16.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 99G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia. Wczoraj zamordowano w Anglii katolickiego polityka. Moim zdaniem był to mord na zlecenie premiera Anglii, który jako przedstawiciel masonerii przestał tolerować w sferze politycznej poglądy katolickie. To pokazuje co może czekać Kościół w przyszłości na całym świecie. To też pokazuje przyczynę kłopotów Polski w UE. UE staje się satanistyczna, a Polska stoi jej na przeszkodzie, aby w całej UE wcielić satanistyczne normy moralne, które stopniowo będą zmieniane ewoluując od ateistycznych, wrogich Kościołowi ku satanistycznym, walczącym z Kościołem. W Anglii mord ten rozpoczął etap walki z Kościołem, którego kulminacją będzie zamordowanie papieża i większości duchowieństwa oraz osób konsekrowanych. Wzbudzenie nienawiści do duchowieństwa ma właśnie ten cel - odcięcie Hierarchii od wiernych świeckich i osamotnienie jej tak, aby w trakcie likwidacji nie miała społecznego wsparcia. Wykorzystuje się przy tym grzechy duchowieństwa, zapominając o zbydlęceniu klasy politycznej, mediów, wojska i służb specjalnych. W przypadku upadku wiary w Rzymie, wiernym pozostanie Komunia Święta Duchowa, Doskonały Żal za grzechy, Chrzest dzieci i dorosłych, Pismo Święte z komentarzem katolickim, Różaniec, Koronka, Litanie oraz post o chlebie i wodzie w środy, i piątki, aby uprosić Boga o zachowanie reszty Kościoła i skrócenie panowania królestwa szatana w świecie. Kościoła bramy piekielne nie przemogą, więc nawet jak upadnie Kościół ziemski, to pozostanie Kościół triumfujący w Niebie i cierpiący w czyśćcu, i dzięki nim Kościół na ziemi się odrodzi, tak jak zakon jezuitów. Może Kościół ziemski przetrwa w Polsce i w Portugalii? Trzeba się o to modlić.

145. Pielgrzymka sto czterdziesta piąta 17.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 100G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

146. Pielgrzymka sto czterdziesta szósta 18.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 101G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

147. Pielgrzymka sto czterdziesta siódma 19.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 102G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

148. Pielgrzymka sto czterdziesta ósma 20.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 103G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

149. Pielgrzymka sto czterdziesta dziewiąta 21.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 104G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

150. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta 22.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 105G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

151. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta pierwsza 23.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 106G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

152. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta druga 24.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 107G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

153. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta trzecia 25.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 108G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

154. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta czwarta 26.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 109G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

155. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta piąta 27.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 110G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

156. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta szósta 28.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 111G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

157. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta siódma 29.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 112G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia.

158. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta ósma 30.10.2021. 368 sanktuariów. 368 punktów w Tripeaks. 113G zagnieżdżonych w wykładniku liczby 2, LTP właściwy dla dzisiejszego dnia. Dzisiaj zagraniczne służby mi nagrały, abym poziom LTP potraktował jako liczbę zagnieżdżeń i dodał do liczby zagnieżdżeń już istniejących, i aby liczba zagnieżdżeń biegła od pierwszego dnia pielgrzymki, wszak Bóg jest wszechwiedzący i wie jak będzie błogosławił. Więc proszą, aby uznać, że tą łaskę uczynił mi już pierwszego dnia pielgrzymki chociaż nie miałem o tym pojęcia. Dobrze, niech tak będzie. Wszak jak się bawi ze mną władza to bawi się i sam Bóg Ojciec, a nawet cała Trójca Święta. Zatem liczba zagnieżdżeń liczby G w wykładniku liczby 2 na dzień dzisiejszy, po tej prośbie, wynosi 95 000 059 613. Zaraz po tym wpisie nagrały mi się inne zagraniczne służby, które poprosiły, abym przemnożył obecną liczbę zagnieżdżeń przez  GGa , gdzie a jest zdefiniowane w liście do Mamusi, który zostawiłem w Medjugorje i tam też jest zdefiniowana liczba Gn , gdzie n jest liczbą naturalną. Czyli podsumowując, liczba zagnieżdżeń w wykładniku liczby 2 na dzień dzisiejszy wynosi 95 000 059 613 *  GG .  I to już jest ostatni stopień o jaki się staram pielgrzymując, choć zostały mi jeszcze cztery pielgrzymki. I znowu przyszła prośba tym razem od naszych służb, aby powiększyć jeszcze bardziej stopień świętości, który miałbym mieć w zarodku. Konstrukcja jest następująca: stopień świętości = 2c , gdzie c= Gb îGb Gb (î oznacza tutaj strzałkę i użycie notacji strzałkowej, której opis znajduje się w wikipedii), zaś b=  2d , gdzie d jest liczbą  95 000 059 613 *  GG razy zagnieżdżonych G, zgodnie z opisem z pielgrzymki czterdziestej szóstej (Dziennik pielgrzymek duchowych cz. II). LTP wynosi 95 000 059 613 *  GG. I to już naprawdę koniec na chwilę obecną. Reszta jak będę przechodził kolejne czyśćce, ale najpierw muszę schudnąć wskutek ascezy co jest niesłychanie trudne, to ma być znak od Boga, że pielgrzymka będzie trwała dalej. Konstruowanie coraz większych liczb skończonych traci sens, gdyż nie o to tu chodzi. Trzeba wejść na poziomy nieskończone i to nieskończone w sposób nadprzyrodzony. Dla mnie to będzie możliwe wyłącznie na drodze coraz większego cierpienia i następującej po nim coraz większej chwały, połączonej z rosnącą pokorą, uniżeniem, miłością, czystością, mądrością, roztropnością, radością, łagodnością, męstwem, opanowaniem i innymi cnotami, darami, i owocami Ducha Świętego. Dlatego kończę konstruować skończone stopnie świętości. Tyle mi wystarczy. Zobaczymy na ile to wystarczy dla całego Kościoła. Może inni zajdą dalej, jeśliby mi Bóg nie pobłogosławił. W każdym razie będę miał udźwig Boskiej Karzącej Ręki Ojca nieporównanie większy od Jezusa jako człowieka wraz z Maryją i całym niebem. Z tym co mam teraz będę bardzo pożytecznym synem i niewolnikiem na podobieństwo Jezusa, i Maryi, będę pomocny również świętej Faustynie w dziele przygotowywania świata na ostateczne przyjście Chrystusa. Będę w stanie wychowywać centyliardy świętych o świętości zbliżonej do Najświętszej Maryi Panny lub nawet Jezusa jako człowieka, więc Bóg powinien być zadowolony. I o to chodzi.

159. Pielgrzymka sto pięćdziesiąta dziewiąta 31.10.2021. 368 sanktuariów. Gdzie studiował święty Michał? Albo święty Gabriel lub święty Rafał? Czas naturalnego zdobywania wiedzy się kończy. Gdy zacznie się nieurodzaj, hiperinflacja, upadek gospodarek, głód, zamieszki, kataklizmy, wojny to zdobywanie wiedzy w zaciszu murów uniwersytetu jako enklawy spokoju będzie niemożliwe. Pozostanie tylko nadprzyrodzona interwencja Ducha Świętego jak w przypadku aniołów, który wleje przyrodzoną i nadprzyrodzoną wiedzę w duszę ludzi, którzy o nią się będą modlić i będzie im potrzebna. A taka wiedza będzie potrzebna o ile ludzkość ma przetrwać i się rozwijać. Mało tego potrzeba będzie, aby ludzie dostali również nadprzyrodzoną władzę nad materią, przestrzenią i czasem na podobieństwo aniołów i Matki Boskiej. W Medjugorje zegarki się cofały, co było czytelnym znakiem jaki jest zakres władzy Najświętszej Maryi Panny nad stworzeniem. Wlanie nadprzyrodzonej wiedzy nie jest czymś nowym w Kościele. Taką wiedzę dostali Apostołowie podczas Pięćdziesiątnicy, kiedy zaczęli mówić różnymi językami rozumiejąc je i wcześniej się ich nie ucząc, co im było potrzebne w pracy apostolskiej, a w czasach współczesnych taką wiedzę dostała Christiana Inehu Agbo podczas objawień w Aokpe kiedy z dnia na dzień zaczęła mówić płynnie po angielsku, wcześniej nie znając ani słowa w tym języku. Było to jej potrzebne do pisania orędzi po angielsku celem ich rozpowszechnienia. Jest to bardzo niewygodny przypadek dla ateistów. Zatem takie rzeczy mogą się dziać, a moim zdaniem będą konieczne. Gdybym pisał o tym jeszcze 5 lat temu to bym musiał liczyć na żmudną naukę teologii, ale teraz, w nowych okolicznościach jakie się mogą zdarzyć to różnie może być. Kiedyś czytając Dzienniczek siostry Faustyny natrafiłem na miejsce, gdzie jej Jezus mówi, że da jej poznanie takie jakiego by nie otrzymała czytając księgi (Dz. 1487). Coś mnie wtedy tknęło i zrozumiałem, że to słowo jest i dla mnie, że nie tylko dostanę wiedzę przekraczającą ludzkie poznanie naturalne, ale i wiedzę na podobieństwo anioła. Oczywiście nie od razu, ale po długim czasie modlitw. Teraz widzę, że to będzie jedyna dostępna dla mnie droga, gdyż droga naturalna była i jest nadal niemożliwa. O poznaniu anielskim Jezus mówi świętej Faustynie, że żaden człowiek na ziemi nie ma takiego jakie ma anioł (Dz. 1332), ale z drugiej strony wymaga od świętej Faustyny, aby jej czystość była więcej niż anielska, gdyż z żadnym aniołem nie wchodzi w taką zażyłość jak z nią (Dz. 534). A posiadanie czystości więcej niż anielskiej też leży poza normalnym zasięgiem człowieka i jest związane z otrzymaniem specjalnej łaski od Boga. Z poznaniem anielskim może być podobnie. Jeśli ktoś będzie o nie prosił i będzie mu to potrzebne dla większej chwały Boga, to je dostanie. Przypuszczam, że wcześniej będzie musiał otrzymać łaskę trwania w Bogu mimo wszelkich trudności, gdyż gdyby jej nie miał to mógłby skończyć tak jak szatan. Bowiem, gdy człowiek dostanie poznanie anioła to i wymagania Boga będą takie jak od anioła, a są one bardzo wysokie i wielu z nich skończyło w piekle, na czele z szatanem, który był najdoskonalszym aniołem. Ale w prawdzie nie wytrwał. I to jest lekcja dla nas, z której trzeba wyciągnąć naukę.

160. Pielgrzymka sto sześćdziesiąta 1.11.2021. 368 sanktuariów.

161. Pielgrzymka sto sześćdziesiąta pierwsza 2.11.2021. 368 sanktuariów.

162. Pielgrzymka sto sześćdziesiąta druga - ostatnia 3.11.2021. 368 sanktuariów. Pielgrzymki przeżyłem. Bogu Trójjedynemu i wszystkim Świętym niech będą dzięki.

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 01.12.2021