Europa, religia i relatywizm

dodane 14:39

Jeżeli mówimy dzisiaj o sekularyzacji w Europie, to nie jest ona procesem obojętnym aksjologicznie. Wydaje się, że właśnie to zjawisko rodzi nienawiść do religii jako takiej. Tolerancja to hasło, które można stosować w Europie tylko wobec tych, którzy nie wierzą w jakiegokolwiek Boga, zwłaszcza jeśli to czynią uznająć jakieś dogmaty, określone prawdy.

Słusznie więc Rene Girard, francuski myśliciel i antropolog, którego Francuzi słabo tolerują (wykłada od lat Standford w USA), mówi o przemocy jako źródle kultury a także jako źródle religii. To właśnie kultura i religia powstały po to aby zabezpieczyć możliwość rozwoju ludzkości poprzez opanowanie ludzkiej przemocy. Instytucja "kozła ofiarnego" jest więc tą, która wyjaśnia (na poziomie nauki a nie wiary) powstanie religii. Jednak dzisiaj "kozłem ofiarnym" staje się religia, a zwłaszcza chrzesćijaństwo. Argumenty znajdują się tutaj: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/1374477.Nie-tylko-chrzescijanie. Tym bardziej są one przemawiające im bardziej relatywiści pokroju Dawkinsa potępiają religię w imię naukowości, oskarżając ją o przemoc. Wydaje się jednak, że przemoc ma swoje źródło w innych niż religia przekonaniach. Opresyjność religii jest już "mityczna", w tym sensie, że nie zauważa się opresji, która wynika ze zwalczania religii w imię tolerancji i neutralności światopoglądowej. Pozornie neutralne stanowisko relatywistyczne, zgodnie z którym każdy ma prawo do swojej prawdy, do swoich przekonań, z czego wynika, że nie ma jednej prawdy, w którą zobowiązani byliby wierzyć wszyscy członkowie społeczności, wiąże się często pardoksalnie, w praktyce społecznej, z wymogiem, kierowanym do innych członków społeczeństwa, aby nie wyrażali swoich poglądów publicznie. Nakłanianie do ukrywania poglądów religijnych idzie często w parze z przekonaniem niektórych ateistów, że jedynym uprawnionym społecznie poglądem jest ich własny pogląd na religię. Relatywizm ma często, jako swą odwrotną stronę dogmatyzm związany z wyznawaniem ateizmu.

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.05.2022

Ostatnio dodane