• zostań aniołem pocieszycielem - 5 marca

  Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.


 • 4 marca - nadal anielska propozycja

  Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 3 marca

  Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. • Godne chwały Serce Króla ubiczowanego i ukrzyżowanego – dla Ciebie. • Człowiek na to jest stworzony, aby Boga Pana swego czcił , chwalił i Jemu służył. (św. Ignacy) Intencja wynagradzająca: za tych, którzy oczekują hołdów i pochwał, a zapominają, że chwała należy się jedynie Jezusowi. Dziś pierwsza sobota miesiąca – nie zapomnij o Sercu Mamy, które jest tak blisko Serca Syna


 • Aby nie mnożyć :) - puncta i anioł

  Myśl pierwsza: wprowadzenie do medytacji na I piątek miesiąca, dla tych, którzy z niego korzystają zostało umieszczone na http://powolaniowapomoc.p2a.pl/viewtopic.php?id=4498&p=2 , tym razem można zaglądnąć tam i ściągnąć puncta do modlitwy. Myśl druga: zostań aniołem pocieszycielem - 2 marca


 • pocieszanie Serca i św. Józef

  oczywiście, że kontynuuję propozycję doświadczania bycia aniołem pocieszycielem...ale w związku z tym, że już marzec to jeszcze słowo o św. Józefie


 • zostań aniołem pocieszycielem - 28 lutego

  Serce Jezusa – sprawiedliwości i miłości skarbnico. • Bóg, który ma skarby i wielką otwartość, aby się nimi podzielić. • Bóg, który jest hojny w rozdzielaniu miłości. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy tym co posiadają nie chcą dzielić się z innymi.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 27 lutego

  Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. • Bóg, który pragnie, aby ogień Jego miłości zapłonął na ziemi. • Bóg, w którego Sercu można spalić swoje biedy, słabości i grzechy i zająć się ogniem Jego Miłości. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy są „letni” duchowo.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 26 lutego

  Serce Jezusa Domie Boży i Bramo niebios • Serce, które otwiera nam niebo. • Serce przez które możemy wejść do Domu Ojca, gdzie jesteśmy wyczekiwani i wytęsknieni. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy trwają w grzechach i nie chcą korzystać z S. Pokuty.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 25 lutego - II NWP

  Serce Jezusa Przybytku Najwyższego. • Pan, który w swoim Sercu jest najgłębiej zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym. • Pan, który w swoim Sercu - razem z Ojcem i Duchem Świętym- przygarnia każdego człowieka. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie pozwalają się przyciągnąć Jezusowi, którzy nie chcą się z Nim jednoczyć w miłości.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 24 lutego

  Serce Jezusa Świątynio Boga. • Serce Boga, w którym jest Majestat i Chwała. • Serce Emmanuela- Boga z nami. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy zapominają, że ich ciało jest świątynią Ducha Świętego.