• wprowadzenie do medytacji na I piątek stycznia

  Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą (J 1,43-51).


 • klamra

  «coś, co łączy fragmenty w całość lub wyodrębnia fragmenty z całości» ( tak słownik języka polskiego)


 • żłób i grzech

  przyszedł czas Świąt Narodzenia Pańskiego, zastanawiałam się co tu napisać. Dziś uznałam, że nie chcę pisać niczego, chcę zachęcić Was do odsłuchania homilii Księdza Arcybiskupa Grzegorza z Łodzi. Niech to słowo posłuży każdemu z nas do wzrostu, do lepszego przeżywania okresu Bożego Narodzenia: https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,32793,abp-rys-odwaz-sie-na-te-prosbe-do-boga-to-niezwykla-szansa-zbawienia-wideo.html


 • Co ma grypa żołądkowa do Zwiastowania?

  Nic- powiedzą niektórzy...a ja powiem - dla mnie ma.Ale może od początku....


 • Medytacja na I piątek grudnia

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą (Łk 21,29-33).


 • zbawienia się nie kupuje

  po prostu wchodzi się na ucztę (Ojciec Franciszek)


 • medytacja na I piątek listopada

  Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu?» I nie mogli Mu na to odpowiedzieć. (Łk 14, 1-6)


 • Ptochos

  człowiek, któremu brakuje nawet tego co najpotrzebniejsze do życia, człowiek absolutnie zależny od kogoś innego


 • małe środki

  wracam pamięcią do Tabghi - miejsca w Galilei, gdzie Jezus rozmnożył chleb.


 • podróż poślubna

  od tamtego, jednego z najważniejszych wydarzeń w moim życiu minął ponad rok....