• zostań aniołem pocieszycielem - 20 lutego

  Serce Jezusa Syna Ojca przedwiecznego zmiłuj się nad nami!  Jezus jest Synem – pozostaje w relacji i zażyłości z Ojcem.  Jezus jest darem Ojca dla mnie. Jest wydany w moje ręce. Jest Bogiem bezbronnym. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy małym i bezbronnym (zwłaszcza dzieciom wyrządzają krzywdę).


 • Akcja 33 - zostań Aniołem Pocieszycielem

  Począwszy od 20 lutego na profilu FB Instytutu Wynagrodzicielek oraz na blogu Magis (http://blog.wiara.pl/inwyn) i stronie http://powolaniowapomoc.p2a.pl/ w zakładce Modlitwa, będą ukazywały się króciutkie rozważania do poszczególnych wezwań litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz propozycja podjęcia intencji wynagradzającej na każdy dzień.


 • co ma anioł do wynagrodzicielki?

  oj...chciałabym, żeby miał dużo....biorę dzisiejsze Słowo. Św. Marek pisze, że kiedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, podczas pobytu tam- usługiwali Mu aniołowie.


 • WPROWADZENIE DO MEDYTACJI NA 15 LUTEGO 2018 R.

  wspomnienie św. Klaudiusza Colombiere - Patrona Instytutu Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?» (Łk 9,22-25) Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co ON ma ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46). Proś także o owoc tej modlitwy : o gotowość radykalnego pójścia za Jezusem. Wyobrażenie sobie miejsca: Zobacz Jezusa razem z Jego uczniami. Pan modlił się, a teraz rozmawia z tymi, których powołał do pójścia razem z Nim. Wchodzi z nimi w dialog, rozmowa dotyczy spraw trudnych i radykalnych. Spróbuj odnaleźć się w tej scenie. Spróbuj zobaczyć siebie. Może jesteś blisko Jezusa, a może odsuwasz się zachowawczo na bok, kiedy słyszysz twarde Jezusowe słowa. 1.Odrzucenie. Pójście za Jezusem, na serio i radykalnie, w jakimś momencie będzie się wiązało z koniecznością jasnego opowiedzenia się po Jego stronie. Wcześniej, czy później, będziesz musiał jasno się określić czy jesteś z Jezusem, czy nie. Ta odpowiedź może ci przynieść cierpienie, niezrozumienie i wyśmianie. Czy masz na to gotowość? A jeśli nie - to czy w Twoim sercu jest takie pragnienie, aby odpowiedzieć Panu radykalnie i pozytywnie? Pomyśl co czujesz, kiedy Jezus mówi o sobie : „Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony (…) i zabity”. Ta droga jest też i twoją drogą, bo jesteś Jego uczniem. Powiedz Jezusowi o tym, co odkrywasz w swoim sercu, gdy konfrontujesz się z tym Słowem. Niczego przed Jezusem nie ukrywaj. 2.Krzyż. Jezus mówi o krzyżu. Zobacz jednak, że kiedy mówi o pójściu za Sobą to zachęca, aby każdy wziął „swój” krzyż, nie krzyż Jezusa, ani kogoś innego, nawet bliskiego, ale swój własny. Pokaż Jezusowi to co jest dzisiaj twoim krzyżem, trudem i bólem. To co cię uwiera, boli, co sprawia, że upadasz, że jesteś zmęczony, poraniony i obolały. Jezus chce, abyś się z Nim tym podzielił. Abyś stanął przed Nim w szczerości i prawdzie. 3. Obietnica. „A trzeciego dnia zmartwychwstanie…”- taka jest Jezusowi perspektywa- pełnia Życia w Bogu. Życie nie jest proste, ani łatwe. Zmagasz się codziennie, trudzisz, często cierpisz. Czy jednak pamiętasz o Obietnicy? Czy twoje serce wychodzi „dalej”, czy jest w nim zapisana nadzieja na pokój, radość i szczęście? Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, czego doświadczyłeś na modlitwie, o tym co było dla ciebie dobrym doświadczeniem, ale także i o tym, co było dla ciebie trudnością. Powierzaj Mu dobre pragnienia, które zrodziły się w twoim sercu w czasie tego spotkania. Powierzaj Mu także trudne odkrycia dotyczące nieuporządkowania w twoim sercu, twoje bóle, twoje rany, twoje słabości i grzechy. Trwaj bez pośpiechu, pozwalając się ogarnąć Jezusowemu spojrzeniu pelnemu czułości i dobroci. Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Zakończ modlitwą: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.


 • Skarb

  kiedy przychodzi 2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego - pada bardzo wiele słów o ofiarowaniu się, o pójściu za Jezusem, o radach ewangelicznych.I one są z pewnością potrzebne i ważne.


 • bezdomny

  wcale nie jest brudny, obdarty, śmierdzący - no zwykle takie mam skojarzenie z bezdomnością... aaa no i jeszcze pod wpływem alkoholu


 • frytki z batatów

  19.00 - powoli kończę dzień. Wracam do domu - po 8 godzinach w pracy i jeszcze niemal 2 godzinach dyżuru w innym miejscu. Czuję zmęczenie.


 • wprowadzenie do medytacji na I piątek stycznia

  Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą (J 1,43-51).


 • klamra

  «coś, co łączy fragmenty w całość lub wyodrębnia fragmenty z całości» ( tak słownik języka polskiego)


 • żłób i grzech

  przyszedł czas Świąt Narodzenia Pańskiego, zastanawiałam się co tu napisać. Dziś uznałam, że nie chcę pisać niczego, chcę zachęcić Was do odsłuchania homilii Księdza Arcybiskupa Grzegorza z Łodzi. Niech to słowo posłuży każdemu z nas do wzrostu, do lepszego przeżywania okresu Bożego Narodzenia: https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,32793,abp-rys-odwaz-sie-na-te-prosbe-do-boga-to-niezwykla-szansa-zbawienia-wideo.html