• zostań aniołem pocieszycielem - 27 lutego

  Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. • Bóg, który pragnie, aby ogień Jego miłości zapłonął na ziemi. • Bóg, w którego Sercu można spalić swoje biedy, słabości i grzechy i zająć się ogniem Jego Miłości. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy są „letni” duchowo.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 26 lutego

  Serce Jezusa Domie Boży i Bramo niebios • Serce, które otwiera nam niebo. • Serce przez które możemy wejść do Domu Ojca, gdzie jesteśmy wyczekiwani i wytęsknieni. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy trwają w grzechach i nie chcą korzystać z S. Pokuty.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 25 lutego - II NWP

  Serce Jezusa Przybytku Najwyższego. • Pan, który w swoim Sercu jest najgłębiej zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym. • Pan, który w swoim Sercu - razem z Ojcem i Duchem Świętym- przygarnia każdego człowieka. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie pozwalają się przyciągnąć Jezusowi, którzy nie chcą się z Nim jednoczyć w miłości.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 24 lutego

  Serce Jezusa Świątynio Boga. • Serce Boga, w którym jest Majestat i Chwała. • Serce Emmanuela- Boga z nami. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy zapominają, że ich ciało jest świątynią Ducha Świętego.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 23 lutego

  Serce Jezusa nieskończonego majestatu. • Bóg, który ukrył swój majestat w człowieczeństwie. • Bóg, który przyjdzie w chwale i wszyscy aniołowie z Nim. (Mt, 25,31) Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie okazują szacunku Panu Bogu, którzy lekceważą Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 22 lutego

  Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. • Bóg, który wypowiedział swoje Słowo w sposób ludzki. • Bóg, którego Słowo stało się ciałem. • Życie, które objawiło się w Jezusie. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy mówią zbyt dużo, używają słów raniących innych, za obmowy , oszczerstwa i plotki.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 21 lutego

  Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone.  Bóg - człowiek – śmiał się i płakał, pewnie ganiał z rówieśnikami po zakurzonych drogach, czasem miewał katar.  Bóg - człowiek – który wiedział co to cierpienia, poniżenie i upokorzenie.  Bóg- człowiek, bliski człowiekowi. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy obojętnie przechodzą obok ludzkiego, nawet najmniejszego cierpienia


 • zostań aniołem pocieszycielem - 20 lutego

  Serce Jezusa Syna Ojca przedwiecznego zmiłuj się nad nami!  Jezus jest Synem – pozostaje w relacji i zażyłości z Ojcem.  Jezus jest darem Ojca dla mnie. Jest wydany w moje ręce. Jest Bogiem bezbronnym. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy małym i bezbronnym (zwłaszcza dzieciom wyrządzają krzywdę).


 • Akcja 33 - zostań Aniołem Pocieszycielem

  Począwszy od 20 lutego na profilu FB Instytutu Wynagrodzicielek oraz na blogu Magis (http://blog.wiara.pl/inwyn) i stronie http://powolaniowapomoc.p2a.pl/ w zakładce Modlitwa, będą ukazywały się króciutkie rozważania do poszczególnych wezwań litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz propozycja podjęcia intencji wynagradzającej na każdy dzień.


 • co ma anioł do wynagrodzicielki?

  oj...chciałabym, żeby miał dużo....biorę dzisiejsze Słowo. Św. Marek pisze, że kiedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, podczas pobytu tam- usługiwali Mu aniołowie.