• Aby nie mnożyć :) - puncta i anioł

  Myśl pierwsza: wprowadzenie do medytacji na I piątek miesiąca, dla tych, którzy z niego korzystają zostało umieszczone na http://powolaniowapomoc.p2a.pl/viewtopic.php?id=4498&p=2 , tym razem można zaglądnąć tam i ściągnąć puncta do modlitwy. Myśl druga: zostań aniołem pocieszycielem - 2 marca


 • pocieszanie Serca i św. Józef

  oczywiście, że kontynuuję propozycję doświadczania bycia aniołem pocieszycielem...ale w związku z tym, że już marzec to jeszcze słowo o św. Józefie


 • zostań aniołem pocieszycielem - 28 lutego

  Serce Jezusa – sprawiedliwości i miłości skarbnico. • Bóg, który ma skarby i wielką otwartość, aby się nimi podzielić. • Bóg, który jest hojny w rozdzielaniu miłości. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy tym co posiadają nie chcą dzielić się z innymi.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 27 lutego

  Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. • Bóg, który pragnie, aby ogień Jego miłości zapłonął na ziemi. • Bóg, w którego Sercu można spalić swoje biedy, słabości i grzechy i zająć się ogniem Jego Miłości. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy są „letni” duchowo.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 26 lutego

  Serce Jezusa Domie Boży i Bramo niebios • Serce, które otwiera nam niebo. • Serce przez które możemy wejść do Domu Ojca, gdzie jesteśmy wyczekiwani i wytęsknieni. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy trwają w grzechach i nie chcą korzystać z S. Pokuty.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 25 lutego - II NWP

  Serce Jezusa Przybytku Najwyższego. • Pan, który w swoim Sercu jest najgłębiej zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym. • Pan, który w swoim Sercu - razem z Ojcem i Duchem Świętym- przygarnia każdego człowieka. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie pozwalają się przyciągnąć Jezusowi, którzy nie chcą się z Nim jednoczyć w miłości.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 24 lutego

  Serce Jezusa Świątynio Boga. • Serce Boga, w którym jest Majestat i Chwała. • Serce Emmanuela- Boga z nami. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy zapominają, że ich ciało jest świątynią Ducha Świętego.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 23 lutego

  Serce Jezusa nieskończonego majestatu. • Bóg, który ukrył swój majestat w człowieczeństwie. • Bóg, który przyjdzie w chwale i wszyscy aniołowie z Nim. (Mt, 25,31) Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie okazują szacunku Panu Bogu, którzy lekceważą Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 22 lutego

  Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. • Bóg, który wypowiedział swoje Słowo w sposób ludzki. • Bóg, którego Słowo stało się ciałem. • Życie, które objawiło się w Jezusie. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy mówią zbyt dużo, używają słów raniących innych, za obmowy , oszczerstwa i plotki.


 • zostań aniołem pocieszycielem - 21 lutego

  Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone.  Bóg - człowiek – śmiał się i płakał, pewnie ganiał z rówieśnikami po zakurzonych drogach, czasem miewał katar.  Bóg - człowiek – który wiedział co to cierpienia, poniżenie i upokorzenie.  Bóg- człowiek, bliski człowiekowi. Intencja wynagradzająca: za tych, którzy obojętnie przechodzą obok ludzkiego, nawet najmniejszego cierpienia