Niedziela Słowa Bożego - 23 stycznia 2022 r.

dodane 20:28

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». ( Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz
z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o głęboką miłość do Słowa Bożego.

Obraz do modlitwy: wyobraź sobie Jezusa w synagodze, gdy czyta Słowo Boże.

  1. List miłosny.

Może masz takie doświadczenie oczekiwania na wiadomość od kochanej osoby. Może pamiętasz jeszcze swoją niecierpliwość, kiedy zaglądałeś do skrzynki pocztowej, albo sprawdzałeś skrzynkę mailową. Może pamiętasz ten moment, w którym otwierasz list, odbierasz ważną, najważniejszą dla Ciebie wiadomość. Przypomnij sobie to uczucie.

Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Słowa Bożego – dniem, w którym mocniej, wyraźniej Kościół chce nam przypomnieć, że w Piśmie Świętym zawarta jest najpiękniejsza, najważniejsza wiadomość dla naszego życia –  Bóg jest blisko nas, i jest po naszej stronie! Chce byśmy mieli piękne, szczęśliwe, dobre życie, w Jego Obecności!

Pomyśl o tym, jak traktujesz Księgę Słowa Bożego. Jakie miejsce zajmuje Ona w Twoim domu, gdzie jest położona, jak jest brana do rąk? Zastanów się, czy tak właśnie słuchasz niedzielnych czytań – jako Słowa, które Bóg mówi właśnie do Ciebie? Czy Pismo Święte jest Twoją stałą, codzienną lekturą? Porozmawiaj o tym z Jezusem.

  1. Słudzy Słowa.

Święty Łukasz, którego fragment Ewangelii dziś słyszymy nie był naocznym świadkiem życia Pana Jezusa. Stał się jednak autorem Ewangelii – jak sam pisze, swoją wiedzę czerpał od innych osób, „naocznych świadków i sług słowa”.

Pomyśl jak  bardzo autentyczne, poruszające i prawdziwe musiało być  ich świadectwo, skoro skłoniło Łukasza nie tylko do pójścia za Jezusem, ale także do spisania historii życia Pana.

Może to jest dobry moment, aby się zastanowić nad autentycznością własnego, chrześcijańskiego świadectwa – czy rzeczywiście ludzie, którzy Cię spotykają, a na przykład nie czytają Ewangelii, nie chodzą do kościoła, mogą dowiedzieć się o tym, czego uczył, do czego zachęcał Jezus. Jesteś czytelnym świadkiem Pana, taką chodzącą Ewangelią, sługą Słowa? Nie kimś, kto zalicza udział w niedzielnej Mszy świętej i innych pobożnych praktykach, ale kimś kto jest w żywej relacji z Jezusem; kimś kto chce swoim życiem zawołać: „ hej ludzie! Jezus jest Kimś absolutnie niezwykłym, Kimś komu warto powierzyć swoje życie, Kimś za Kim warto pójść!”

Nie śpiesz się w tych refleksjach, spróbuj dać sobie prawdziwą odpowiedź na te pytania. Powierzaj swoje odkrycia Jezusowi.

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego, co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć, w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek z Twoimi refleksjami na medytacji. Pomyśl także
o tym, co ta modlitwa zmieni w Twoim życiu? Warto wciąż przypominać sobie, że spotkania z Jezusem na modlitwie mają prowadzić do realnych zmian w życiu, do nawrócenia.

Zastanów się nad tym, jaki konkret z tej modlitwy bierzesz do swojego życia. Zapytaj Jezusa, jak On to widzi, co z Jego perspektywy byłoby dla Ciebie ważne w tym tygodniu. Pomyśl
o tym, jak chcesz przeżyć nadchodzący tydzień. Co będzie owocem tej modlitwy ? Może warto już dziś podjąć taką myśl, aby każdego dnia czytać choćby ten fragment Ewangelii, który Kościół daje na dany dzień i w ten sposób bardziej poznawać Jezusa.

Jest tak wiele możliwości – pomyśl, co będzie najlepsze dla Ciebie, dla Twojego wzrostu w miłości.

Swoje spotkanie  zakończ modlitwą „Zdrowaś Maryjo” – oddając się pod opiekę Tej, która Słowo Boże nosiła pod swoim sercem, i która Słowem żyła najpełniej.

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem w spotkaniach z Jezusem.

Anna, wynagrodzicielka

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.05.2022

Ostatnio dodane