Nauczanie Jana Pawła II

Archiwum


 • Małżeństwo

  "Szczęśliwi są ci, którzy w sakramencie małżeństwa odnaleźli niewyczerpalne źrodło zraszające całe ich życie [...]


 • Dzisiejsze zagrożenia

  "W trosce o zachowanie równowagi w ludzkim życiu należy przywiązywać odpowiednie znaczenie do czasu wolnego, do życia osobistego i [...]


 • Sens życia

  "Obojętność pogłębia cierpienie i samotność, natomiast wiara poświadczona przez miłość i bezinteresowność pomnaża siły i nadaje sens [...]


 • Bóg panem naszego czasu

  "Człowiek wierzący powinien umieć dostrzegać każdego dnia znaki Bożego działania, nawet wówczas, kiedy kryje się ono za pozornie monotonnym i bezcelowym przemijaniem czasu. Odkrycie oczyma wiary tej Bożej obecności w czasie i przestrzeni, ale również w nas samych, jest źródłem nadziei i ufności, nawet wówczas, gdy nasze serce wypełnia niepokój i drży jak od wichru drzewa w [...]


 • Sens życia prawdą

  "Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje zycie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: Jawi się ona zatem jako jedno z najwaznioślejszych zadań [...]


 • Jaka jest moja dojrzałość?

  "Życie każdego człowieka to nieustanne dążenie do dojrzałości, a droga do niej wiedzie przez stałą [...]


 • Rodzina fundamentem społeczeństwa

  "Zjednoczona rodzina jest niewątpliwie gwarancją pozwalającą budować odpowiedzialne społeczeństwo. Dlatego niech każdy zabiega- na płaszcztźnie religijnej, społecznej i politycznej o obronę rodziny i ochronę życia ludzkiego od jego poczęcia aż po naturalny [...]


 • Wolność

  "Wolność wymaga sumień mocnych, odpowiedzialnych, dojrzałych. Wolność jest wymagająca i w tym pewnym sensie jest bardziej wymagająca niz [...]


 • Mój sukces w życiu-Benedykt XVI

  "Każdy, niezależnie od sił mających na niego wpływ, pozostaje głównym sprawcą swojego sukcesu lub niepowodzenia. Powołanie do postępu skłania ludzi do tego aby więcej działać. Człowiek powinien otworzyć się na Boże powołanie by realizować swój [...]


 • Rodzina

  "Rodzina jest szkołą miłości. Dziś społeczeństwo bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje zdrowych rodzin, aby mogło zagwarantować wspólne [...]

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco