• Modlitwa o uzdrowienie po utracie dziewictwa

  Przyjdź do mnie Duchu Święty i ratuj mnie. Z głębi serca proszę przebacz mi i dziewczynie, którą skrzywdziłem. (Przebacz mi oraz chłopakowi, któremu uległam). Boże, Ty sam powiedziałeś, że można opłukać szaty swojej duszy we Krwi Baranka – w Twojej, Jezu Chryste, Krwi. Opłucz więc nasze dusze w swojej Krwi. Daj nam doświadczyć uwolnienia z obciążających naszą płciowość przeżyć. Duchu Święty daj [...]


 • Modlitwa o uzdrowienie z nieczystych myśli

  Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu. Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli. Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń. Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię. Wzmocnij moją wolę. Otwieraj mnie na innych. Napełniaj mnie Bożym pokojem i radością życia. Wlej w moje serce nadzieję. Naucz mnie cierpliwości do siebie. Pomóż mi jak najczęściej karmić się słowem [...]


 • Abraham

  1 Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi [...]


 • "Rozstania" ks.Jan Twardowski

  tak długo byli razem tak wiele łączyło ciała nawet na odległość całowali w [...]


 • Wolność

  "Wolność wymaga sumień mocnych, odpowiedzialnych, dojrzałych. Wolność jest wymagająca i w tym pewnym sensie jest bardziej wymagająca niz [...]


 • O aborcji

  "Wolne społeczeństwo kierujące się zasadami moralnymi, musi odrzucać praktyki,, które poniżają i depczą ludzkie życie na jakimkolwiek etapie od poczęcia po naturalną [...]


 • Bóg dba o swoje stworzenia

  A potem Pan rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa - po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. [...]


 • Asceza

  Daj nam ubóstwo lecz nie wyrzeczenie radość ze można mieć niewiele [...]


 • Dekalog

  "Przykazania Bożego nie można nigdy oddzielać od miłości Boga: zawsze jest darem, który ma służyć rozwojowi człowieka i jego [...]


 • "Noe żył w zażyłości z Bogiem"-Ks. Rodzaju

  Wiadomo, Noe dostał od Boga plan budowy arki i plan przedłużenia bytowania gatunków zwierząt na tej ziemi. Uczynił to dlatego że ludzie zachowywali się bardzo źle, grzeszyli, szaleli itd. Ktoś zapyta gdzie tu jest miłość Boga że nagle wyzabijał prawie wszystkich, z wyjątkiem paru [...]