• Nowenna Pompejańska

  Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie [...]


 • Starość

  "Przede wszystkim trzeba patrzeć na ludzi starszych w świetle ich godności ludzkiej, która nie zanika w miarę upływu lat."


 • Modlitwa o piękne życie

  Panie Jezu ty jesteś Miłośnikiem Życia, dziękuję ci za dar mojego [...]


 • Modlitwa św.Ignacego z Loyoli

  Zabierz Panie i przyjmij całą moją [...]


 • Eutanazja

  "Praktyka eutanazji zawiera zależnie od okoliczności zło cechujące zabójstwo lub ludobójstwo. Samobójstwo zawsze jest niedopuszczalne tak samo jak zabójstwo. Kto popiera samobójczy zamiar drugiego człowieka i współdziała w jego realizacji poprzez tzw. samobójstwo wspomagane, staje się wspólnikiem, a czasem wręcz bezpośrednim sprawcą niesprawiedliwości, która nigdy nie może być usprawiedliwiona, [...]


 • Jaka jest moja dojrzałość?

  "Życie każdego człowieka to nieustanne dążenie do dojrzałości, a droga do niej wiedzie przez stałą [...]


 • Sens życia

  "Obojętność pogłębia cierpienie i samotność, natomiast wiara poświadczona przez miłość i bezinteresowność pomnaża siły i nadaje sens [...]


 • Rodzina fundamentem społeczeństwa

  "Zjednoczona rodzina jest niewątpliwie gwarancją pozwalającą budować odpowiedzialne społeczeństwo. Dlatego niech każdy zabiega- na płaszcztźnie religijnej, społecznej i politycznej o obronę rodziny i ochronę życia ludzkiego od jego poczęcia aż po naturalny [...]


 • Małżeństwo

  "Szczęśliwi są ci, którzy w sakramencie małżeństwa odnaleźli niewyczerpalne źrodło zraszające całe ich życie [...]