• Miłość

  Miłość dąży do wieczności. Jest ona stałym wychodzeniem z ja czyli siebie samego. To dążenie do wspólnoty, do dobra. Miłość Boga do człowieka jest bezinteresowna i została dana człowiekowi za darmo. A dlaczego człowiek dąży do miłości osobowej? Człowiek dąży wciąż do drugiej osoby, aby odzyskać pełnie [...]


 • Przyjaźń

  Pragnieniem każdego człowieka jest miec przyjaciela. Każdy ma potrzebę aby mieć blisko człowieka który był by dla nas kimś szczególnym, kimś bliskim. Wszyscy chcemy mieć przyjaciela któremu można się zwierzyć ze swoich problemów czy [...]


 • Szczerość

  Różnego rodzaju lęki uwarunkowują rozwój naszek osobowości. Stają się one często skutkiem załamania. W dzisiejszym świecie człowiek współczesny często zamyka się w sobie, zamyka swe serce i duszę przed Bogiem. Szczerość powinna być wiązana z cnotą [...]


 • Słowa ludzkie

  Słowo ludzkie jest dla nas wielką siłą. Jest to środek do porozumiewania się z światem, przekazywania uczuć, myśli, zdobycia wiedzy. Za pomocą słowa możemy wychować lub zdeprawować.Dobre słowa umią zmienić zło w dobro, człowieka złego w pełnego dobroci. To właśnie słowami zwracamy się do Boga na modlitwie. Kapłan sprawując Eucharystię też używa słów. Może ono uszczęśliwiać rodzinę czy [...]


 • Modlitwa o czystość

  Panie, dziękuję ci za moje [...]


 • Pracownik

  Dobrego pracownika powinny cechować takie zalety [...]


 • Człowiek o bogatym wnętrzu

  Człowiek o bogatym wnętrzu charakteryzuje się takimi cechami [...]


 • Porządny człowiek

  Człowiek taki charakteryzuje się cechami takimi [...]


 • Godność ludzka

  Miarą jakości życia w społeczności jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza ona najsłabszych i najbardziej potrzebujących, oraz poszanowanie ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko zdrowych. Także osobom niepełnosprawnym należy umożliwić uczestniczenie w życiu społeczeństwa i dopomóc w wykorzystaniu swego potencjału fizycznego, duchowego i [...]


 • Sens życia prawdą

  "Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje zycie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: Jawi się ona zatem jako jedno z najwaznioślejszych zadań [...]