• Powstanie kobiety-Księga Rodzaju

  "Człowiek nadał imię wszelkiemu stworzeniu, lecz nie znalazł pomocy odpowiedniej dla siebie. Zesłał więc Pan Bóg głęboki sen na człowieka. Gdy ten zasnął wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Z żebra które Pan Bóg wyjął z mężczyzny, utworzył kobietę i przyprowadził ją do niego. Wtedy mężczyzna rzekł: "Ta wreszcie jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Będzie się zwała [...]


 • Miłość

  Miłość stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całego społeczeństwa. Każdy człowiek znajduje swe dobro, podejmując plan który Bóg ma wobec niego, aby w pełni go urzeczywistnić. Każdy człowiek doświadcza wewnętrznego impulsu do [...]


 • Moralność-JP II

  "Przykazania wyznaczają zasadnicze zręby postępowania, decydują o wartości moralnej ludzkich czynów, pozostają w związku z urzeczywistnianiem się królestwa Bożego w ludziach i pośród ludzi."


 • Powołanie do wolności

  Człowiek jest powołany do wolności i życia nią. Kiedy przyjmujemy wolność stajemy się nowymi ludźmi. Nowy człowiek realizuje się dzięki Jezusowi, i też dzięki niemu jest w stanie przyjąć dar wolności. Człowiek żyjąc w komunii z Bogiem żyje w wolności. Apostoł św. Paweł [...]


 • Moje ciało

  ciało, jako Świątynia [...]


 • Prawdziwa wolność z Jezusem

  Człowiek został powołany do wolności. Człowiek wolny realizuje siebie przez Chrystusa i to dzięki niemu jest w stanie przyjąć dar wolności. Właśnie życie Eucharystią odznacza życie w wolności. A więc człowiek żyjący blisko Boga żyje w [...]


 • Wolność jako dar

  Głównymi atrybutami wolności są godność i wartość człowieka. Niebezpieczeństwem zagrażającym człowiekowi jest próba pojmowania wolności bez Jezusa, tzn. bez godności i wartości osoby. Gdy człowiek idzie przed siebie nie zważając na Chrystusa, zaczyna mu wystarczać to że przemieszcza się, nieważne jak i gdzie. Dzieje się tak gdy zaczynamy odrzucać naukę [...]