Styczeń 2013

Archiwum

 • 26.01.2013
  Salvator mundi

  Kiedy pierwszy raz przyjechałam do salwatorianów do Krakowa, urzekł mnie w kaplicy ogromny witraż Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

  więcej

 • 26.01.2013
  coś w tym jest ;-)

  "rzuć wszystko i chodź się [...]

  więcej

 • 27.01.2013
  Księga strachu

  Strach bywa twórczy. Napędza wyobraźnię i mobilizuje ducha. To lepsze niż instynkt, który wspaniale uruchamia mięśnie i emocje, ale przy okazji całkowicie blokuje myśli.

  więcej

 • 28.01.2013
  Fałszywe obrazy Boga

  Aby uświadomić sobie wielość obrazów Boga, przyjrzyjmy się niektórym klasycznym zafałszowaniom, które uniemożliwiają zdrowe, oparte na miłości, więzi człowieka z Bogiem.

  więcej

 • 29.01.2013
  Życiowe spostrzeżenia

  Niektórzy uważają siebie za pięknych, a takimi nie są. Inni są piękni, a wcale się tak nie czują. Kiedy wchodzę w relację z Bogiem, to On widzi mnie w prawdzie. To się poznaje sercem.

  więcej

 • 30.01.2013
  Poznawanie Boga

  Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego (Mk 4,11). Jest nam dana, to znaczy Bóg ją nam daje. Daje, abyśmy ją poznali. Nie oznacza to jednak, że innym nie pragnie dać. Zazwyczaj mamy swoisty dylemat. Myślimy: jednym Bóg daje, innym nie daje i do tego ich potępia. Dlaczego? Cóż oni są winni, że im nie dał?

  więcej

 • 30.01.2013
  Refleksje po-urodzinowe

  Kiedy człowiek broni się, tłumaczy i wyjaśnia swoje postępowanie: dlaczego tak zareagował, powiedział, zrobił, co i kto z przeszłości wpłynęło na jego zachowanie, to tak naprawdę ciągle jeszcze nie stanął w prawdzie o sobie i nędzy swojego grzechu, swojej słabości. Nie chce dostrzec obrzydliwości i ohydy tego, co zrobił czy powiedział.

  więcej

 • 30.01.2013
  Zmiany

  Jutro ostatni spokojny [...]

  więcej