małżeństwo > I Ogólnopolski Kongres Małżeństw

Archiwum

 • 11.10.2011
  Piątek – pierwszy dzień Kongresu

  W dniach 07-09.10 br. w Świdnicy odbył się I Ogólnopolski Kongres Małżeństw. To mąż zachęcił mnie do wzięcia w nim udziału, za co jestem mu ogromnie wdzięczna. Uczestnictwo w tym Kongresie było dla nas niesamowitym przeżyciem, doświadczeniem spotkania prawie dwustu małżeństw, zainteresowanych swoimi relacjami, nastawionych na pogłębianie małżeńskiej więzi, szukających w Bogu [...]

  więcej

 • 14.10.2011
  O wartości małżeństwa

  Drugi dzień Kongresu rozpoczął Pan Mieczysław Guzewicz, który wygłosił prelekcję na temat wartości [...]

  więcej

 • 18.10.2011
  O dialogu

  W sobotę drugim prelegentem był o. Mirosław Pilśniak OP, który przedstawił ogólne zasady metody komunikacji małżeńskiej – Warto się uczyć! O. Pilśniak jest krajowym duszpasterzem ruchu Spotkania Małżeńskie, który jest ruchem rekolekcyjnym, zajmującym się pogłębianiem więzi małżeńskiej. Podczas rekolekcji małżonkowie uczą się takiej formy dialogu, która pomaga im nawzajem głębiej się poznawać, [...]

  więcej

 • 21.10.2011
  Mistyka miłości małżeńskiej

  Pani Monika Gajda w swoim wystąpieniu przedstawiła zagadnienie erosa i agape – czyli dwóch kierunków miłości [...]

  więcej

 • 25.10.2011
  Małżeństwo: osobowość-dialog-sakrament

  Ostatnią sobotnią prelekcję pt. „Małżeństwo: osobowość-dialog-sakrament” wygłosili Państwo Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele ruchu „Spotkania Małżeńskie”. W swoim wystąpieniu bardziej szczegółowo przybliżyli trudności związane z nawiązaniem dialogu, o którym mówił już o. Mirosław Pilśniak [...]

  więcej

 • 30.10.2011
  Pierwsza pomoc osobom w kryzysie małżeńskim

  W sobotę po czasie wolnym i zwiedzaniu miasta przyszedł czas na pracę w [...]

  więcej

 • 03.11.2011
  „We czci niech będzie małżeństwo…”, czyli o świętości i drogocenności małżeństwa.

  Drugie konwersatorium na temat: „Dlaczego duszpasterstwo małżeństw sakramentalnych?” prowadził Pan Mieczysław Guzewicz. W odpowiedzi na wątpliwości, które pojawiły się w związku z wcześniejszymi tekstami, wyjaśniamy, że prelegent i cały Kongres traktował o małżeństwach sakramentalnych. Było to tak oczywiste, że nikt tego nie podkreślał. To rozumiało się niejako samo przez się. Co [...]

  więcej

 • 05.11.2011
  Co jest, a co nie jest miłością...

  Niedzielne spotkanie rozpoczęło się prelekcją na temat: „Jaka miłość jest fundamentem małżeństwa i rodziny?”, którą wygłosił ks. Marek Dziewiecki. Na samym jej początku prelegent wskazał, że sama miłość nie wystarcza, by zawrzeć dobre małżeństwo. Do tego, by małżeństwo było dobre, potrzebna jest spójna osobowość mężczyzny i [...]

  więcej

 • 08.11.2011
  Moralne wyzwania miłości małżeńskiej

  Ostatnią prelekcję I Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw na temat „Moralne wyzwania miłości małżeńskiej” wygłosił ks. Ryszard Różycki, wykładowca teologii moralnej i spowiednictwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Prelegent wskazał, że wyzwania miłości małżeńskiej, o których mowa w tytule jego wystąpienia, to cele i zadania do realizacji. Wyznacza je sama istota [...]

  więcej