Wrzesień 2015

Archiwum

 • 02.09.2015
  WPROWADZENIE DO MEDYTACJI NA I PIĄTEK WRZEŚNIA

  Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, * służcie Panu z weselem! Stawajcie przed obliczem Pana * z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, * On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, * Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, + z hymnami w Jego przedsionki, * chwalcie i błogosławcie Jego imię. Albowiem Pan jest dobry, + Jego łaska trwa na wieki, * a Jego wierność przez pokolenia.

  więcej

 • 06.09.2015
  Mk 7,31-31

  intymność spotkania

  więcej