Lil i Put 2

dodane 08:49

Rok tymu pisoł żech Wóm ło nastympacach Kajka i Kokosza. Terozki sóm nazot.

Kómiks "Lil i Put. Jak przeloć kota do kieliszka?" no kajś tak rok tymu mie zachwycił. Udała sie Egmóntowi ta publikacjo. Idyalnie kolorowo, dowcipno i łosadzóno w popularnym świecie fantasy. Beztóż czekoł żech na tóm drugi. No i żech sie w kóńcu doczekoł!

Bendyk i Kur (ilustrator i scynarzysta) tym razym sprezyntowali nóm album "Chodu!!!", do kierego wciepli pora naprowdy udanych, krótkich historii, ukazujóncych nóm co to zaś te dwa małoludy (Lil i Put) napochali we krainie, co leży za siedmióma górami i siedmióma rzykami.

Jo nojbardzij ciesza sie z nowelki "Plusk!", bo w głównyj roli pojawio sie tam utopiec, ale myśla, że bardzij na czasie bydzie "Drzemka vs. Kołysanka". Czymu?

A bo to tako absurdalnie-upiorno, dowcipno historka ło... cmyntorzu, duchach, śmiertkach i kopidołach. W sóm roz na Halloween, pra?

Jo wjym, robia na Wiara.pl i może powinyn żech te Halloween czaskać (bo przeca to niykatolickie śwjynto!), ale jak sie tak pómyśla ło roztómajtych, downych ślónskich łopowiastkach, abo wicach (ło spómninym cmyntorzu, duchach, śmiertkach i kopidołach), to myśla sie, że coś tukej jes niy halo.

Dyć i my mieli downij trocha lżyjsze podyjście do tych tymatów. Ślónsko, ludyczno kultura, fajniście sie umiała ze śmiertelnościóm radzić. Pora lot tymu była nawet tako kniga zbjyrajóco ślónskie łopowieści z dryszczykiym (tukej mocie łó nij tekst).

Niy wjym, czymu naroz ze Wszyskich Śwjyntych zróbiło sie Samych Smyntnych. Jo tam śwjyntych uwielbióm, a i moich przodków, kierzy (jak wierza) sóm już w niebie, poszczegóm pozytywnie i raczyj ciesza sie ich rajskim szczyńściym, a niy ślimtóm po cmyntorzach za nimi.

No ludzie, łopamjyntejcie sie! Smuta i dołowanie sie mo być chrześcijańskie? Jo wjym, niy sóm z nos żodne Meksykóny, coby zarozki na grobach tańcować i piknikować, ale... Ale coś sam jes niy richtig. Niy wjym, może to ta polsko kultura jes tako. Nic ino klynski, polegli, niyudane powstania, rzykania, żałobne Msze za łojczyzna w kajdanach. No sorry, ale tak trocha ta polskoś widza. Jo sie z tym utożsamic niy umia.

Za to Lila i Puta błoznujóncych na cmyntorzu akcyptuja. Kaj tam akcyptuja... Polecóm! Zachyncóm! I na czeci tóm czekóm. Móm nadzieja, że sie doczekóm :)

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 29.05.2022

Polecam

Bądź na bieżąco