Lil i Put

dodane 06:22

Kajko i Kokosz cieszóm sie popularnościóm już kupa lot. No ja, ino kaj sóm ich nastympce?

Jak to jes, że na cołkim świecie bajtle majóm durch co nowego czytać, a u nos jes z tym raczyj bjyda?

Egmónt - wydownictwo kiere szpecjalizuje sie we publikowaniu kómiksów - póstanowił to zmjynić i złorganizowoł kónkurs na kómiks dlo bajtlów. Jego pokłosiym sóm albumy, kiere niydowno sie ukozały. Ło kożdym z nich możecie sie szczegółowo poczytać tukej, a jo dzisioj przibliża Wóm tyn, kiery mi sie nojabrdzij spodoboł.

"Lil i Put. Jak przeloć kota do kieliszka?" to kómiks Macieja Kura i Piotra Bednarczyka i łopowiado ło sowiżdżolskim błoznowaniu dwóch lyniwych małoludów.

Wyndrujóm łóni po roztómajtych baśniowych krainach, w kierych co chwila trefióm jakoś łosobliwo postać. Choby godajónce dżewa, grajónce w bala (piłka kopytno!) cyntaury, abo elfica, co to we szkole miała pióna z przistosowanio do życio wśród śmjyrtelników (ja, ja - i takie zajyńca w elfich szkołach sie łodbywajóm).  

Udany jes tyn kómiks. Przigoda góni przigoda, leci sam wic za wicym (jedliście kiedy smoczy kebab?), no i te kolory!

Bojka musi być barewno, kolorowo, coby sie jóm niy ino czytało, ale i fajniście łoglóndało, kartkowało. A tukej naprowdy jes czym łoczy nacieszyć.

"Lil i Put. Jak przeloć kota do kieliszka?" nawiónzuje do wszyskich tych modnych łostatnio "Wiedźminów" i "Władców pierściyni", ale robi to, jak żech już sam napisoł, jakoś tak swojsko, sowiżdżolsko. A przi czytaniu tego kómiksu pobawióm sie niy ino dzieci, ale i dorosłe czytelniki. No bo jak?! Kaj?! W antycznym świecie cyntaurów naroz westernowy saloon? :)

I takich absurdalno-postmodernistycznych łobrótek tukej niy brakuje. Bezto polecóm tyn tómik wszyskim.

Na jego kancie pisze, że to czyńś pjyrszo. Licza na nastympne!

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 16.10.2019