Modlitwy do Słowa Bożego

chroń mnie, Panie, przede mną samym

dodane 15:37

Łk 6, 20-26

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

 

Jezu Chryste
Panie mój!
Pragnę być błogosławiony
lecz bez Twojej łaski
jestem niczym...

Wołam więc
do Ciebie:
- spraw, Panie
by moje serce
chciało tylko Ciebie
a będę w królestwie Bożym
- spraw, Panie
bym płakał
gdy jesteś niekochany
a radością wypełnisz me wnętrze
- spraw, Panie
bym łagodnością
zwyciężał krzyk
mających Cię za nic
a Twoje niebo będzie moim.

I chroń mnie, Panie
nieustannie
przede mną samym
by bogactwo
sytość
i śmiech
tego świata
nie zasłoniły Ciebie.