Modlitwy do Słowa Bożego

komu mam powiedzieć: "chodź i zobacz Jezusa"?

dodane 14:43

J 1, 45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego»

 

Komu z tych
co plują na Kościół
i na Ciebie
Panie
mam powiedzieć:

"Chodź i zobacz -
- Jezusa
w moim domu
w mojej wspólnocie
w mojej parafii
a przede wszystkim
w moim sercu."?

Bo gdy Ty
Jezu
zobaczysz
że zbliżyli się do Ciebie
choćby o krok -
Ty sam przemówisz
w sposób
jakiego potrzebują.

By jak Natanael
mogli wyznać
że jesteś Synem Bożym
- jedynym
który uczy
prawdziwie żyć.