• Ps 87,7

  I tańcząc śpiewać będą: „Wszystkie moje źródła są w [...]


 • Łk 9,46-47a

  Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich [...]


 • J 10,27

  Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za [...]


 • Łk 9,44

  Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce [...]


 • Ag 2,5

  Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie [...]


 • Ag 1,5-6

  Teraz więc tak mówi Pan Zastępów: "Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego [...]


 • Mt 9,13

  Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników [...]


 • Łk 8,21

  Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają [...]


 • Łk 8,18

  Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że [...]


 • Iz 55,8-9

  Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami [...]