• Becenność

  O tym, jak daleko odeszliśmy od Boga świadczy to, że dzielimy ludzi na mniej i bardziej wartościowych.


 • Co to jest cnota

  Cnota jest pewną zdolnością, dyspozycją do czynienia dobra, a nawet więcej, jest nastawieniem całej osoby na dążenie do dobra. Św. Grzegorz z Nyssy stwierdza, że celem cnotliwego życia jest ostatecznie upodobnienie się do Boga.


 • 27.04.2014r. - Dzień kanonizacji

  O północy wyjechaliśmy do Rzymu. Nasi kierowcy podwieźli nas w pobliże Zamku św. Anioła, skąd piechotą doszliśmy do via della Traspontina. Stamtąd mieliśmy ok. 50 m do via della Conciliazione (ul. Pojednania), która cała była już (o 3.30) zapełniona ludźmi.


 • Czym jest krzyż

  Jesteśmy przyzwyczajeni do kojarzenia krzyża z cierpieniem.


 • Pokuta

  Nie chodzi o to, żeby leżeć krzyżem i myśleć: „Ale ze mnie święty”. Prorocy tacy jak Daniel wychodzili na pustkowie. Módl się w swoim pokoju, gdy nikt cię nie widzi, leżąc krzyżem na podłodze i przepraszając Boga za swoje grzechy, za grzechy swojej rodziny i przodków. Mów do Boga prostymi słowami: „Jezu, zmiłuj się nade mną”. Ważne, żeby utożsamiać się też z grzechem tych, za których się [...]


 • Drogi pojednania z Bogiem

  Czy chcecie, bym przypomniał drogi pojednania z [...]


 • Przysięga małżeńska i jej konsekwencje

  Jesteśmy już małżeństwem prawie 23 lata, a słuchając tych konferencji ks. Marka Dziewieckiego stwierdziliśmy, że wiele z tych treści jest dla nas nowością. To materiał do przemyślenia, zmierzenia się z tematem małżeńskiej relacji.


 • Wejść w głąb małżeństwa

  Ogromnie trudny temat, gdy w małżeństwie zaczyna się droga krzyżowa. Pan Mieczysław Guzewicz to mądry człowiek, a to, co mówi, mimo że trudne, może być wielką pomocą w stawianiu kroków na tej ciernistej (czasem) ścieżce. Dlatego [...]


 • Motto

  Umieć kochać - do tego trzeba ukończyć szkołę [...]