III. Kościół - sakrament Ciała Chrystusa

Punkt 15. Włączenie w Chrystusa umożliwiające kult doskonały

dodane 23:28

15. Bez tego włączenia nie ma możliwości przeżywania pełni kultu Boga. Tylko jeden jest bowiem akt doskonałego kultu [*] miłego Ojcu – posłuszeństwo Syna, którego miarą jest Jego śmierć na krzyżu. Jedyny sposób udziału w Jego ofierze polega na staniu się synami w Synu. To jest dar, który otrzymaliśmy. Podmiotem działającym w liturgii jest zawsze i tylko Chrystus-Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa.

* Konstytucja o liturgii „Sacrosanctum concilium” odwołując się do Sakramentarza z Werony podkreśla  w Chrystusie „dokonało się nasze całkowite pojednanie z przebłaganym Bogiem i otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego". 

Ostatnio dodane

Polecam

Bądź na bieżąco