bezinteresowny dar

dodane 17:42

 

Jezus powiedział do uczniów..Jeśli żarno pszenicy wrzucone w ziemie, nie obumrze,pozostanie tam samo,
Jeśli zaś obumrze,przyniesie plon obfity..


Człowiek może odkryć samego siebie,zrozumieć i rozwijać,jedynie bezinteresownym darem z siebie.
Stawanie się darem dla innych,jest ryzykiem,
a nawet poczuciem straty.a czasem gdy obumiera
 czyni człowieka niezmiernie szczęśliwym.
Człowiek,który nie staje się darem,dla innych,pozostaje sam.
Jak to ewangeliczne ziarno..dar z siebie,to czynienie służby,która zbliża nas do Jezusa.
Im więcej bezinteresownej miłości dajemy
innym,tym więcej,odnajdujemy jej w swoim sercu