Czyny a słowa

dodane 17:06


To nasze czyny a nie słowa,świadczą, o tym,na ile Ewangelia,staje się w nas ciałem..

Nie wystarczy mówić,wierzę.
Lecz z wiarą uczestniczyć z innymi
w ich troskach, i zwątpieniach.
Współczucie nas zbliża.

Jezus powiedział.Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata? a we własnym nie dostrzegasz?
Nie należy poprawiać innych,myśląc,że czynimy dobro,ufając,że walczymy ze złem.
Jeśli spotkania z Jezusem ,nie zmienia nas ,
lub są tylko powierzchowne,,To aby więż,
była silna i trwała,wymaga to dużo pracy nad sobą,trudu i wytrwałości,nasza wiara umocni się,by przetrwać nie jedną życiową burzę