żyć świadomie

dodane 18:47

Jezus powiedział,do wszystkich kapłanów
i starszego ludu...Pewien człowiek,miał dwóch synów.Powiedział do pierwszego-
Idż popracuj dziś w winnicy,On jednak
odparł-Nie chcę.Lecz póżniej poczuł żal
i poszedł.Następnie zwrócił się do drugiego syna,Ten odpowiedział.Dobrze Panie,
ale później..


Najtrudniej spotkać Boga tym,którzy uważają,że są w porządku.Nie czuja potrzeby nawrócenia,ani na spotkanie z Jezusem.
Ja sama zagłębiam swoją prawdę, o tym
czy jestem świadoma swego oddania Bogu.
czy dopiero sobie uświadamiam,że Bóg
i jego syn,są w życiu najważniejsze.
Nie można odkładać wezwania Boga
na potem,Ani nie mówić,że żałuję...
Bo nie wiemy ile mamy czasu,a wiara
i miłość Jezusa,napełnia nasze dusze
spokojem.Powierzenie się opiece Pana
nadaje naszej codzienności złączenie
z Boskim dziełem,które widzimy
czujemy,to nasze oddanie miłości
w podziękowaniu modlitwą..